Följ

Vad krävs för att få rekommendationer?

Du måste ha åtminstone ett företag med relationsstatusen "kund". Ju fler du har, desto bättre blir rekommendationerna. 

Relationsstatusen "kund" indikeras med ett hjärta. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.