Följ

Smarta formler till urval i Lime CRM

Sju dagar framåt

DateAdd("d", +7, Date)

Hur många dagar tillbaka i tiden vill du titta på?

DateAdd("d", -(InputBox("Hur många dagar tillbaka i tiden vill du titta på?", "Antal dagar")), Date)

Inloggad medarbetare

ActiveUser.Record.ID

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.