Följ

Jag kan inte se min actionpad, hur fixar jag det?

  • Stäng Lime CRM
  • Starta File Explorer
  • Kopiera in följande i mappfönstret %localappdata%\Lundalogik\Lime\Databases eller %appdata%\Lundalogik\Lime\Databases om du har Lime CRM v10.18 eller äldre
  • Du kommer då att se dina databaser
  • Leta upp mappen som heter servernamn.databasnamn

Om du är osäker på ditt databasnamn, starta Lime CRM och titta i det undre högra hörnet av fönstret. Där står databasens namn inom parentes.  

  • Högerklicka på mappen för att ändra namn på den, lägg till _ efter namnet (t.ex. servernamn.databasnamn_)
  • Öppna Lime CRM

Dina actionpads kommer nu att laddas om och en ny mapp skapas under samma sökväg.

Kan du fortfarande inte se dina actionpads? Kontakta oss för hjälp på tfn 046-270 48 00 eller support@lime.tech.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.