Följ

Hjälp, jag får oväntade rekommendationer.

Rekommendationerna räknas ut från din aktuella kundbas och ska likna de kunder som finns i den. Vanliga orsaker för oväntade rekommendationer är:

  • Du har kunder som inte är representativa för de kunder som du aktivt jagar. Detta kan till exempel vara gamla kunder.
  • Du har en väldigt spridd kundbas. Detta kan leda till ospecifika rekommendationer.
  • Olika säljare har olika kunder. Rekommendationerna är för företaget som helhet. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.