Följ

En person har avanmält sig till våra utskick av misstag, hur ändrar jag detta?

Gå in under Mottagare i sidopanelen i Lime Marketing och sök fram personen det gäller. Markera mottagaren och justera genom att välja ”pennan” till höger. Ta bort Opt-outlistan på mottagaren. Välj ”Spara”.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.