Följ

Hur schemalägger jag ett utskick?

När du befinner dig i skicka-vyn har du möjlighet att schemalägga ditt utskick till önskat datum och tidpunkt.

Behöver du justera utskicket eller mottagarlistorna efter du schemalagt det så kommer det inte att slå igenom när du skickar. Behöver du justera, avbryt istället schemaläggningen, och gör dina ändringar för att sedan schemalägga igen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.