Följ

Vill du skicka påminnelse till de som fått inbjudan men inte anmält sig?

Nu kan du på ett smidigare sätt skicka påminnelse till de som ännu inte anmält sig till ditt event! Eller kanske vill du skicka ett meddelande till de som just nu står i kö? Det är inte heller några problem. Nedan kan du läsa om hur du gör! 

1. Du skapar ett utskick precis som vanligt, i den publikation du önskar.

2. När du är klar med layout och text för utskicket går du vidare till mottagarvyn, precis som vanligt. Här väljer du då ”lägg till mottagarlistor”, se nedan.

3. Då kommer du till vyn nedan och väljer fliken Event. Här ser du samtliga event kopplat till den publikation du är inne i. Självklart kan du se andra event genom att byta publikation vilket du gör i den svarta listen till vänster om rutan ”sök event”.

4. Här väljer du önskat Event och genom att markera detta ser du status för de olika kategorierna.  Tryck på den/de kategorier du önskar skicka till och sedan ”lägg till valda listor” i högra hörnet. På så sätt kan du enkelt skicka påminnelser till exempel till de som är inbjudna men ännu inte svarat.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.