Följ

Lägg in QR-/Streckkoder i ditt utskick

QR-/Streckkoder

Hur kan du använda QR-/Streckkoder?

Börja med att ställa in vilka QR-/Streckkoder som du vill ska finnas tillgängliga för användare i systemet. Detta gör du under administration.

Här väljer du också vilken av koderna som ska vara standard. Det vill säga vilken typ som automatiskt väljs när du drar in blocket i ditt skapade utskick. Se bild nedan.

 

 

Självklart kan vi skapa ett QR-/Streckkodsblock

Denna artikel kan användas i såväl mail- och sms utskick som vid registrering till event, utifrån dina preferenser. Hur du använder denna artikel går vi igenom nu. Självklart kan vi även skapa QR-/streckkodsblock utifrån era preferenser gällande design.

Ex. Lägg in kod i mailutskick

  1. Gå in i editorn för önskat utskick du vill lägga till artikeln.
  2. Till höger i menylistan ser du en ny flik; ”QR- och streckkod”, se bild nedan. Gå in på denna och dra in innehållsblocket till mailet.

 

  1. Om du önskar, lägger du  in din QR-kod eller en streckkod direkt i mailet.

  

 

 

Genom att markera blocket kan du redigera detta, precis som vanligt. Här bestämmer du kodens värde.

 

QR kod

Om det är en QR kod du önskar ha i ditt utskick kan du välja att länka till en extern webbsida, ett event eller en enkät samt infoga flätningsvariabel så som kundnummer. För att exempelvis fläta in ett kundspecifikt erbjudande.  Se bilder nedan.

 

Streckkod

För streckkoden infogar du en flätningsvariabel För att exempelvis fläta in ett kundspecifikt erbjudande.  Se bild 2 nedan.

 

 

Vill du inte ha koden direkt synlig i utskicket? Inga problem! Självklart kan du även länka till en kod om du inte önskar lägga in den direkt i utskicket. Lägg då in en knapp eller länka en text eller bild till en skapad enkät där du lagt in blocket med streckkoden. Se nedan.

 

 

 

Använda QR-/streckkod vid eventregistrering?

Självklart kan du även göra detta. Lägg in koden i bekräftelsemailet som går ut till anmäld deltagare och scanna koden vid anmälan registrering på plats.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.