Följ

Hur skapar jag ett utskick?

Skapa ett e-postutskick 

Grundbegrepp

E-postmall

Olika innehållsblock

E-postmeddelande

 

1

Skapa ett nytt mail genom att antingen klicka på plustecknet i startbilden (på den publikation du skall skicka från)

Alternativt; Öppna publikationen du skall skicka från och välj ”Skapa nytt e-postmeddelande”

2

Fyll i grundinställningar och avsändarinformation. Du kan närsomhelst gå tillbaka till denna sida.

3

Välj sedan mall, antingen en standardmall som ingår från start, en skapad utifrån er profil (det hjälper vi er med) eller kopiera ett tidigare skickat mail.

4

Efter att ha gjort detta kommer vi till editorn där du bestämmer hur ditt utskick ska se ut och vad det ska innehålla för information. I editorn kan du dra in olika innehållsblock, redigera dessa och ändra deras design. Glöm inte att spara allt eftersom – spara finner du uppe i högra hörnet i editorn.

Här redigerar du även preheadern (ovan bilden) vilket vanligen är den som syns under ämnesraden på ett utskick som levereras i din inkorg. Här är det alltså bra att skriva något som väcker intresse och uppmärksamhet hos era mottagare.

5

När du är klar med mailet, eller under arbetets gång, kan du förhandsgranska utskicket genom att klicka på ikonen för det lilla förstoringsglaset i den svarta listen. Här kan du också välja i vilken upplösning du vill förhandsgranska det för att se hur det exempelvis ser ut i mobil.

I den svarta listen står det även ”skicka test”. Klicka där för att göra ett testutskick till dig själv eller kollegor för att se att allt ser bra ut innan du skickar ut det skarpt.

6

När du känner dig nöjd går du vidare till mottagare i högra hörnet i editorn.

7

När du väljer ”Lägg till mottagarlistor” kommer du till vyn motsvarande bilden nedan. Du kan även trycka på ”Importera mottagare” och då klistra in mottagare direkt från en Excel-fil, alternativt enstaka mottagare.

Här väljer du vilka listor du vill skicka till;

  • Fasta listor kopplade till publikation
  • Statiska listor
  • Dynamiska listor (CRM-koppling)

Du kan också välja mottagare genom att;

  • Importera mottagare direkt till ett mail
  • Göra smarta urval baserat på tidigare skickade mail. Du kan exempelvis skicka en påminnelse till de som inte öppnade det tidigare utskicket.

8

Du kan även filtrera mottagare utifrån exempelvis ort, om detta är en mottagaregenskap du har inlagt för respektive mottagare i Bizwizard.

 

9

Du kan även exkludera enstaka mottagare eller mottagarlistor från utskicket för att garantera att dessa inte får ta del av informationen. Du går tillväga på samma sätt som när du lägger till listor.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.