Följ

Hur förbättrar jag leveransbarheten för mina utskick?

Read this information in English here

UPPDATERAT: Läs här hur vi har underlättat för er att kontrollera era leveransbarhetsinställningar.

För att öka leveransbarheten av e-postmeddelanden vid massutskick kan man göra ett antal inställningar. Syftet är att få mottagarens epostsystem att lita på avsändaren. I vissa fall så stoppas meddelandet av mottagaren eftersom det klassas som ett SPAM-utskick.

Meddelande som studsar flaggas som ej levererade i er Lime CRM newsletter add-on. Hårda studsar innebär att e-postadressen är ogiltig. Mjuka studsar innebär att epostmottagaren av olika anledningar inte tar emot meddelandet. Det kan bero på att inkorgen är full eller att epostmottagerns programvara inte fungerar korrekt. I vissa fall så kan meddelandet stoppas av mottagarens miljö utan att det registreras en studs.

Åtgärder hos avsändaren

När er Newsletter-applikation ligger på Lime Technologies Hosting Center rekommenderar vi att ni gör inställningar på er DNS-server för att tillåta att meddelanden skickas med er som avsändare från våra servrar. Detta medför att leveransbarheten blir bättre då vissa SPAM-filter reagerar på detta. Det innebär också att om ni skickar till er själva så kommer e-posten lättare igenom.

SPF Record

SPF, Sender Policy Framework är en metod för domänadministratörer för att publicera vilka datorer som får lov att sända e-post med en avsändare från dennes domän. För att tillåta att Newsletters mailservrar skickar med er domän som avsändaradress modifiera/lägg till ett sk SPF records i domänen i fråga. Tex: ”v=spf1 a mx include:spf.bedrock.lime-technologies.com ~all”

DomainKeys och DKIM

DomainKeys är en annan metod för att verifiera meddelandet med den avsändande domänen. DKIM, DomainKey Internet Mail är en utveckling av DomainKeys även om DomainKeys fortfarande är utbrett.

Läs hur man lägger in DKIM i sin DNS här

ReturnPath

För att öka leveranserna genom ett antal stora ISP:r så finns en lösning som kallas ReturnPath. Denna hanterar vitlistningar som vissa spamfilter verifierar mot. Genom att vara vitlistad så släpps alla e-post igenom spamfiltret automatiskt.

Om ni har eget IP-nummer hos Limes Hosting Center

Om ni har valt att ha ett eget IP nummer så skall ett SPF record skapas till det/de IP-numren istället för åtgärderna ovan. Kontakta oss för att beställa ett eget IP nummer eller för att få information om vilket IP-nummer ni har hos Limes Hosting Center

Utformning av meddelanden

Avsändare och ämnesraden

Berätta vem du är och vad du vill. Falska eller vilseledande avsändar- och rubrikinformation ger lätt en besk eftersmak. Din ”Från”, ”Till”, ”Svara till”-adress måste vara korrekt och identifiera den person eller företag som skickar meddelandet.

Spamfiltren kontrollerar både ämnesrad och avsändarinformation. En avsändare med adressen sale@50percentoff.com kommer troligen betraktas som tämligen oseriös. Man bör även undvika upprepningar, många versaler, och utropstecken i ämnesraden drar ner betyget Exempel på detta kan vara ”REA REA REA - 50% på allt”.

Respektera alltid ett NEJ (en opt-out.)

E-postinkorgen är personlig, och därför blir reaktionerna mot oönskad e-post starka. Genom att arbeta aktivt med opt-out listor, och respektera mottagarens önskningar så höjer ni ert rykte.

När en mottagare får ett oönskat meddelande och kategoriserar det som spam sprids denna information snabbt och påverkar i slutändan din leveransbarhet.

Var försiktig med köpta adresser

En avgörande regel att följa när du använder köpta adresser är att det då är extra viktigt att införskaffa mottagarens samtycke innan man skickar. Var även restriktiv mot vem du köper av. Anlita enbart adressleverantörer som du vet är seriösa och har hög kvalitet på sina adresser. Det är enligt Marknadsföringslagen (MFL § 13 b) förbjudet att skicka e-postreklam till privatpersoner som inte själva valt att få sådana meddelanden från företag och organisationer.

CAN-SPAM, en amerikansk lag mot spam

Sedan 2003 gäller lagen CAN-SPAM för avsändare av nyhetsbrevsutskick i USA. Beteckningen står för ”Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003”. Håller man sig inom ramarna för de 7 huvudpunkterna i denna lag kommer man ganska långt beträffande att upprätthålla ett gott rykte som avsändare.

Se till att bli tillagd i mottagarens adressbok. Uppmana dina mottagare att lägga till dig (nyhetsbrevets avsändaradress) som kontakt i sitt mailprogram. Detta ökar chanserna för mottagare att även i fortsättningen kunna få utskick från dig.

Undvik webadresser i länknamn

Vid falska e-post är det vanligt att man skriver ett länknamn som en webadress www.banken.se men länken går till www.bedragaren.se. Spamfilter reagerar på om länknamnet och den faktiska länken skiljer sig och varnar mottagaren. Använd länknamn som beskriver vart dom går Gå till vår hemsida, Anmäl dig här osv.animation_direction="down"

Åtgärder hos mottagaren

Ibland kan mottagare ej ta emot e-postmeddelanden trots att det inte blir någon studs, utan det rapporteras in som ett levererat utskick för mottagaren. Anledningen till att meddelanden inte kommer fram beror oftast på att meddelandet stoppas innan det kommer fram till mottagaren.

Kontrollera eventuella spamkorgar i e-post programmet

Inkommande meddelanden kan av klienten klassas som spam. De flesta e-postklienter har en egen spamkorg eller mapp för skräppost där spamklassade meddelanden hamnar. Vissa epostsystem har en gemensam spamkorg eller ett installerat program för hantering av spam. Kontrollera att meddelandet inte ligger i någon av spamkorgarna eller har klassats av klienten som spam. Markera meddelandet som ej spam och att fortsättningsvis lita på avsändaren.

Lägga till avsändare som en kontakt i e-postprogrammet

Genom att lägga till avsändarens e-postadress som en kontaktperson i e-postklienten klassas avsändaren som en känd kontakt. Detta gör att meddelanden från avsändaren inte klassas som spam.

Kontrollera regler och makron

I vissa e-postprogram kan man skapa regler som hanterar inkommande e-post. Kontrollera att det inte finns regler eller makron som flyttar meddelanden till olika mappar eller vidarebefordrar meddelanden. Kontrollera att alla mappar är synliga så att inte meddelandet flyttas till en mapp som är dold.

Åtgärder i mottagarens servermiljö

E-postmeddelanden kan spamklassas innan de når mottagarens e-postklient. Spamkontroller kan göras av epostverktyget servermiljö eller i installerade program för filtrering av spam. I vissa fall undantagsfall kan spamfiltret registrera meddelandet som öppnat utan att det har nått mottagaren.

Vitlista avsändaren

Vitlista alla e-postutskick från Newsletters IP adresser. Den IP-range som används är:

84.19.149.64/27

För uppdaterade IP-ranges kontakta vår support på support@lime.tech

Sammanfattning

Justera era egna inställningar på DNS-servern.

Utforma meddelanden med korrekt och seriös information. Respektera ett nej från en mottagare och var försiktigt med köpta adresser.

Vid utebliven e-post hos mottagaren kan ni kontrollera spamkorgar och vid behov lägga till avsändaren som en kontakt.

Vitlista avsändaren, dvs alla e-postutskick från tex. Lime Technologies.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.