Följ

Aktivera Google Analytics

Statistiken för dina utskick kan du få även i Google Analytics. Inställningarna gör du enkelt direkt i systemet:

Du kan göra inställningar på tre nivåer. Centralt för alla dina publikationer, per publikation eller på meddelandenivå.

Central nivå

Vi börjar med central nivå. Den inställningen hittar du längst ner till vänster när du loggar in i BizWizard. Gå in under Administration/Integrationer/Google Analytics

 

      

 

Då kommer du till denna vy;

 

Domäner
Fyll i alla domäner som du vill följa i Google Analytics, tryck Enter för att skriva in flera. Du kan använda dig av wildcards om du exempelvis vill följa alla subdomäner. Exempel på giltiga domäner är: "www.lundalogik.se", "*.lundalogik.se", "*.lundalogik.*"

OBS! Notera att punkten måste vara med om du tar bort www.

Källa
Identifierar trafikkällan, t.ex. Google eller Facebook

Medium
Identifierar marknadsföringsmediet, t.ex. email, banner eller Adwords-annons.

Kampanj
Ditt namn på kampanjen, t.ex. en produkt eller erbjudande.

Publikationsnivå

För att göra inställningar på publikationsnivå går du till listan över dina publikationer. Där klickar du på pennan för att göra inställningar i publikationen.

Publikationens inställningar ersätter de centrala inställningarna.

Gå in under inställningar.

Här har du möjlighet att göra samma inställningar fast då enbart på just denna publikation.

 

Mejlnivå

För att göra inställningar på ett separat mejl så görs det när du skapar ditt mejl. Det går också att göra efter att mejlet är skapat men inte skickat. Det görs under Inställningar på mejlet.

Mejlets inställningar ersätter alla andra inställningar.

Vid förhandsgranskning och testmejl kan du se taggarna utskrivna.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.