Följ

Vad skiljer opt-out och total opt-out?

Om en kund står som opt-out innebär detta att mottagaren inte vill ha utskick från den publikationen längre, exempel nyhetsbrev. Däremot önskar personen fortfarande ta del av annan information ni skickar ut. Möjlighet för avanmälan ska finnas med i samtliga utskick. 

Om en kund gör total opt-out innebär detta att mottagaren avanmäler sig från samtliga utskick som ni skickar, oavsett innehåll och syfte.  

Detta sköts per automatik av systemet.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.