Följ

Vad innebär en preheader?

Preheader är den allra första texten i ett meddelande, den som ligger överst. I de flesta mailprogram så presenteras denna texten som en tredje rad under avsändare och ämnesrad. Därför är det vilktigt att passa på att utnyttja detta och skriva något slagfärdigt där.

mceclip0.png

Ibland ser man fortfarande att det bara står ”Webbversion” eller klicka här om ditt mail ser konstigt ut”, men det är att slösa bort det här fina utrymmet. Skriv istället en kort inledande text som beskriver ditt innehåll och som ska locka mottagaren att läsa vidare, gärna något som kompletterar meddelandets ämnesrad.

OBS: I mallen är det bra om denna texten är något som även kan fungera de gånger redaktören glömmer att ändra denna texten.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.