Följ

Hur skickar jag om ett utskick?

Vill du skicka om ett meddelande och bara justera ämnesraden, eller kanske lägga till några enstaka mottagare?  Nedan berättar vi hur du går tillväga.

 

Kom igång

Gå in i publikationen för mejlet du vill skicka om.
Längst till höger finner du ikonen med pennan som du använder om du vill ”redigera och skicka om meddelandet”.

 

 

Skapa ett nytt utksickstillfälle

När du klickar på pennan kommer du till editorn. Du får då upp en exakt kopia av det redan skickade mejlet. Dock påverkar ändringar du gör här inte redan skickade mejl. Här redigeringar du sedan innehållet för mejlet.

 

 

 

 Grundinställningar för utskicket
Vill du ändra avsändare eller ämnesrad? Då går du in på fliken ”Inställningar” för utskicket. Se nedan.

 

 

När utskicket ser ut som du önskar går du vidare till ”Skicka”, precis som vanligt.

 

Hur många utskickstillfällen har du gjort?

När du sedan skickat om ett mejl kommer du kunna se detta i vyn för utskicket. Det har tillkommit en ny ikon längst till höger för utskicket där det står antalet gånger som du skickat om meddelandet. Se bild nedan.Statistiken som visas i denna vy är aggregerad för samtliga utskickstillfällen.

 

 

Genom att klicka dig in på statistiken, genom staplarna, kommer du till vyn nedan (om du skickat meddelandet vid mer än ett utskickstillfälle). Här får du en överblick över dina olika utskickstillfällen

 

 

 Statistik för de olika utskickstillfällena

Nr. 1
Självklart kan du klicka dig vidare på de olika siffrorna för att se vilka som öppnat mejlet/vilka länkar de klickat på och vid vilken tidpunkt. Precis som vanligt.

Nr. 2
Genom att klicka på ämnesraden för ett av utskickstillfällena kommer du vidare till en övergripande statistikvy för utskickstillfället (se punkt 7)

 

 

 Statistik för respektive utskickstillfälle

Om du klickar dig in på en av ämnesraderna kommer du till motsvarande den vyn nedan. I denna vy kan du även växla mellan de olika utskickstillfällena, vilket du gör i det högra hörnet.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.