Följ

Kom igång med Survey

Skapa en enkät

1 Inställningar

Gå in på ikonen markerad nedan, denna symboliserar Survey, systemets enkätverktyg, och du kommer då till startsidan för Enkäter.  Om ni inte har symbolen tänd i dagsläget, kontakta oss på info@lime.tech eller 046-270 48 00 så hjälper vi er med detta.

Börja därefter med att ”Skapa ny enkät” vilket du finner i den svarta listen. Välj namn på enkäten och vilken publikation den ska tillhöra. Beroende på val av publikation styrs vilken avsändare och vilken URL som länkar och bilder får.
OBS: Om ni ha master-enkät som kanske en Lime-konsult har byggt åt er så skall ni i stället skapa en kopia av denna.

 

Efter att ha tryckt på ”Skapa enkät” kommer du till inställningssidan för enkäten (se nedan). Här kan du redigera inställningarna för ditt formulär, du kan bland annat fylla i mål för antal enkätsvar (för din egen del) om enkäten ska öppnas direkt eller vara stängd till en början.

 

2. Design och Layout

Då är det dags att redigera enkäten och du tar dig till editorn genom att trycka på ”Redigera enkäten”.

 

 

Editorn är uppbyggd på samma sätt som när du skapar ett e-postutskick, så här känner du kanske igen dig.

 

Precis som när du skapar ett e-postutskick skapar du en enkät genom att dra in olika fält som enkäten ska bestå av. Exempelvis: textblock, ett bildblock eller olika formulärfält med frågor och svarsalternativ.  Du kan sedan dra dem dit du önskar genom ”drag and drop”.

Om du drar in block från ”Förifyllda fält” flätas de mottagaregenskaper du har i systemet på respektive mottagare in om de besvarar enkäten. På så vis behöver de exempelvis inte fylla i namn, e-post och företag.

 

Infoga ”Skickaknapp”, sidan som visas när mottagaren besvarat frågan redigerar du via inställningssidan, se ovan. Även färger, typsnitt och bakgrund kan redigeras i enkäten.

3 Förhandsgranska din enkät

Under förloppets gång kan du förhandsgranska din enkät och se hur den ser ut i olika enheter. Innehållet är precis som vid utskick responsivt och anpassar sig beroende på i vilken enhet enkäten öppnas. Glöm inte att spara allt eftersom.

Tillbaka till inställningssidan för din enkät finns möjligheten att skicka e-post-bekräftelse till personen som besvarat enkäten och ett notifieringsmail till dig som administratör. Om du aktiverar dessa kan du också trycka på dem för att redigera designen för meddelandet och vilken information som ska synas. Detta gör du på samma sätt som när du arbetar i editorn med ett utskick.

Nu är din enkät klar! På inställningssidan finner du länken till din enkät.

4 Skicka ut din enkät

Vanligen är nästa steg att skapa ett epost-utskick i vilket du förslagsvis lägger in en knapp och länkar till enkäten. För att länka knappen till enkäten och markerar blockytan och redigerar knappinställningar. Här, under länkverktyget, klickar du på enkät och väljer den enkät som du ska länka till.

Länken som du finner på anmälningssidan kan också användas på er hemsida eller i andra digitala kanaler.

5 Enkätsvar

När du skickat ut din undersökning kan du följa statistiken i BizWizard och se vad de olika mottagarna har svarat. Du kan också enkelt exportera svaren till Excel och analysera informationen vidare där.

Enkäter fungerar lika bra till kundundersökningar som interna medarbetarundersökningar. Du kan även göra en mindre enkätundersökning direkt i mailutskicket. Då kan era mottagare längst ner i utskicket exempelvis ge feedback på innehållet genom att trycka i ”tumme upp” eller ”tumme ner” gällande om de fann informationen relevant. Hör av dig till oss på info@lime.tech eller 046-270 48 00 så hjälper vi till med detta.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.