Följ

Hur skapar jag ett event?

1.

Klicka på Event-ikonen i menyn på väster sida.
Om inte den här ikonen finns där så har ni ännu inte beställt den funktionen.

 

2. Välj sedan ”Skapa nytt event”. Döp ditt event och lägg det i den publikation som ditt event ska tillhöra. Välj ”Skapa event”.

 

3. Nu kommer du till inställningssidan för ditt event. Alla uppgifter som du skriver in här kommer att visas på din anmälningssida för eventet. Du kommer även i ett senare skede kunna göra justeringar både direkt på sidan, eller om du vill gå tillbaka till den här inställningssidan.

a. I fältet ”Beskrivning” kan man ha en intern beskrivning av eventet.

b. Skriv in adressen där eventet ska vara. Det här gör att de inbjudna enkelt kan se var eventet hålls. De kommer också genom Google Maps kunna få en vägbeskrivning.

c. Under rubriken ”Plats” kan du ange en mer specifik plats ex. vis tredje våningen.

d. Nu ska du fylla i när anmälningstiden öppnar och stänger, och det viktigaste, när eventet startar och slutar.

e. I nästa steg väljer du om du vill sätta en gräns på antalet deltagare på ditt event.

 

4. Anmälningssidan kan givetvis redigeras;

Det gör du genom att trycka på ”Redigera anmälningssidan”. Nu öppnar sig editorn för själva sidan. Redan nu finns där bilder och texter som förslag, alternativt din färdiga mall om du har en sådan.

 

      a. Här kan du redigera varje block för sig. Det översta blocket är en stor bild och kommer att        innehålla eventets namn, var det är samt när det är. Den här texten kan du givetvis redigera        om du vill. Om du väljer ”Förhandsgranska” till vänster så kommer du att se hur det ser ut.          Detta kan du göra under hela processen. För att byta ut bilden så ska textrutan markeras              med en orange ram, och du byter din bild under rubriken ”Design blockyta”. Tänk på att                bilden bör vara cirka 2000 pixlar bred för att det ska se bra ut på en stor skärm.

b. I nästa block, som vi kallar för ”Välkommen”, redigerar du rubrik och brödtext. Bilden kan givetvis också bytas ut.

c. I nästa block kommer datum för eventet att visas. (Kika gärna i förhandsgranskning). Här kan du också byta färg, bild etc.

d. I ”Plats”-blocket visas karta och adress för eventet. Här kan du också redigera exempelvis telefonnummer och e-postadress.

e. Nästa block är själva formuläret för anmälan. Här kan du välja om du vill ha formulärfält eller förifyllda fält. Det sistnämnda är fält som hämtar egenskaper som finns med i mottagaregenskaperna, exempelvis e-post, namn, telefonnummer eller annan data som importerata till BizWizard databas. Under formulärfält finns det flera val.

f. När du är klar med den här sidan väljer du ”Spara” uppe till höger.

5. Då kommer du tillbaka till inställningssidan för eventet. Här kan du nu redigera den sida som ska visas för de personer som har anmält sig till eventet. Det gör du genom att klicka på ”Webbsida som visas för alla….”. Precis som tidigare så finns här flera möjligheter till olika typer av design.

Ett tips är att använda liknande eller samma bilder och färger så att man känner igen sig. Välj sedan ”Spara” uppe till höger.

6. Tillbaka på din inställningssida finns möjligheter att skicka e-postbekräftelse till personen när de anmäler sig. Även detta justerar du designmässigt genom att klicka på ”Skicka e-postbekräftelse…”. Det finns också möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till en administratör när någon anmäler sig till eventet.

Nu är din anmälningssida klar för ditt event. På inställningssidan så kan finner du länken till din sida. (bild 7) Du kan redigera din anmälningssida hur många gånger du vill, men tänk på att om du skickar ut en inbjudan och sedan redigerar den så slår det igenom hos alla, även hos de som fick inbjudan innan du redigerade den.

 

Ofta är nästa steg att skapa en inbjudan i form av ett ”vanligt” mail i BizWizard, där du förslagsvis lägger in en knapp och länkar till din anmälningssida (url). Länken kan också användas på er hemsida, eller i andra digitala kanaler.

När du har skickat ut din inbjudan kommer du att se i statistiken i Event när anmälningarna kommer in. (bild 8) Klickar du på statistik-ikonen ser du vilka som har anmält sig och vad de har svarat. Här kan du även exportera alla mottagarna så får du en deltagarlista.

Förbered gärna din uppföljning innan eventet är genomfört. Gör klart tackmail och eventuellt en enkät för att få feedback.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.