Följ

Vad är en ringlista?

En ringlista är i princip en todo-lista för säljsamtal.

Låt oss säga att du har ett säljerbjudande som du vill rikta till alla nystartade bolag i Sverige. Du vill att dina 3 bästa säljare ska ringa upp alla och berätta för dem om ditt fantastiska erbjudande.

Det är ett utmärkt användningsområde för ringlistor!
Skapa en ny ringlista med lämpligt filter och tilldela det till dina kollegor.

Vad händer när du skapar en ringlista är att Lime Go kommer ta en ögonblicksbild av ditt filter och skapa en speciell typ av todo för de första 250 företagen i det filtret.

Nu finns det ett antal viktiga begrepp som vi kanske ska förklara:

1. Ringlistan skapar en speciell typ av todo
Ringlistan skapar uppgifter som är särskilt utformade för att vara så effektiv som möjligt när man ringer. Vi kommer att föreslå personen du ska ringa, och ger dig möjlighet att bedöma utfallet av ditt säljsamtal. Utfallet eller statusen för säljsamtalet kan du konfigurera för att passa ditt arbetsflöde.

Statistik baserad på utfallet visars på ringlistan för att indikera dig kampanjens hit rate.

2. Ringlistan är en ögonblicksbild av ett filter
En ringlista baseras på ett filters nuvarande tillstånd och uppdateras inte automatiskt. Om vi fortsätter med exemplet ovan, låt oss säga att du vill rikta din kampanj mot nystartade bolag som har registrerats under det senaste året. Om ett företag är 364 dagar gammalt försvinner det inte från din ringlista imorgon. På samma sätt kommer ett företag som är registrerat i morgon inte heller att läggas till i din ringlista.

3. Ringlistan är begränsad till 1000 företag
Att vi har en gräns överhuvudtaget har tre skäl.

Först och främst, ju fler företag man har i sin lista desto svårare det är att få en bra översikt. Dessutom blir statistiken över samtalsutfallen mindre användbara, och det blir svårare att göra saker som testa olika sälj-pitchar och mäta hur bra de fungerar.

För det andra, är ringlistor tänkta som kampanjer och inte sparade filter. Det är en ögonblicksbild av filterresultatet. Vi uppdaterar vår företagsdatabas varje dag, så om ringlista tar för lång tid att slutföra, börjar den bli utdaterad bara efter några dagar.

Slutligen, skapar ringlistan många todos, som kan vara överväldigande för den mest effektiva säljaren. Vi vill hjälpa säljare få en enklare och roligare arbetsdag, inte att lägga till mer stress.

 

Anna-Mari går igenom uppföljning av prospekt utifrån ringlistor.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.