Följ

Valet "Ta bort person". Säkerställer den tekniska metoden för radering att informationen inte kan återskapas?

Som standard anonymiseras personuppgiftera utan möjlighet att avanonymisera, dvs de raderas inte från databasen. Det är möjligt att anpassa så att personen faktiskt raderas från databasen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.