Följ

Kan man välja vilka fält i kundkortet som Person X ska se?

Ja, det är möjligt att konfigurera vilka fält som visas i portalen samt vilka som är skrivskyddade och vilka fält som personerna kan uppdatera själva.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.