Följ

Vi behöver alltså inte göra något själv? Bokar man in en Limekonsult för detta?

Det kommer ingå i produkten, men kan kräva ett par konsulttimmar att aktivera beroende på komplexiteten i lösningen.

Kontakta oss för prisuppgift på info@lime.tech.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.