Följ

Mejlen markeras som skräp eller bedrägeri

Detta är endast ett internt problem och relaterat till Office 365, när man skickar från xxx@foretaget.se till yyy@foretaget.se fast det i själva verket är bwz.se som skickar så tolkar Office 365 mailen som spam trots att man har SPF record för bwz.se.

OBS: Vanliga, externa mottagare får inte dessa varningarna.

Det går att fixa med en inställning på företagets DNS. Läs mer om hur man gör det här: DKIM inställning

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.