Följ

Uppdateringar i Lime Field november 2017

Förbättringar

 • Ett antal små stabilitets-, säkerhets- och prestandafixar
 • Layoutförbättringar
 • Ny layout på inloggningsrutan för webben
 • I lager står det inte på engelska för vissa transaktioner
 • I lager visas notisen för beställning bara om både beställningsnivå och beställningsmängd är större än noll och artikelns saldo är under beställningsnivå
 • Resurs kan uppdateras med standardlagerställe
 • Man kan inte längre fastna i kopiera och klipp ut vid redigering av checklistor
 • I registerunderhåll går det att lägga till kontakter via Objekt och Fakturakund
 • Lagerställens namn syns i excelexporten av artikelrader
 • När du inaktiverar en resurs och väljer att ta bort den från arbetslaget samtidigt uppdateras vyn med rätt information direkt
 • Förbättrat bakomliggande logik som ansvarar för räkna ut lagersaldon, lagerpris och lagerkostnad utifrån förändringar på artikelrader
 • Rättat ett fel i lager som kunde ge felaktigt lagerpris och lagerkostnad

Underentreprenörsportalen

 • Artikelrader nollar inte längre antal vid redigering av redan registrerad artikelrad
 • Arbetsorderns beskrivning expanderar ordentligt när beskrivningen är längre
 • En underentreprenör kan nu sätta sina kostnader på alla typer av artiklar
 • Dialogen för redigering av artikelrad ligger inte kvar efter makulering av artikelraden
 • Via appen Registerunderhåll kan ni nu välja att visa fakturakundsinformation till underentreprenören
 • Underentreprenörer har möjlighet att exportera urval av artikelrader till excel

Kundportalen

 • Dashboards visar nu datum i datumformat igen
 • Dashboards som hämtar information om artikelrader visas ordentligt igen

Offerter

 • Det går nu att lägga upp offerter med bifogade filer i offertverktyget
 • Texten i offertmailen ser bra ut igen

Fakturaberedning

 • Som administratör kan du nu låsa upp en faktura som skickats till faktuering

Visma

 • Max antal tecken per orderrad är nu 60
 • Prestandaförbättringar för artikelsynken
 • Registerunderhåll visar inte längre varningar för funktioner som inte används
 • Visma kommer nu att synkronisera artiklars pris där endast priset i vismas prislista ändrats
 • Förtydligande av vissa inställningar i appen Registerunderhåll
 • Synkroniseringen fortsätter nu även om specialtecken har skrivits in i Visma Administration
 • Artikelsynken tillåter nu längre benämningar
 • Det går nu att ställa in Visma Connect till att använda en prislista som har bokstäver i namnet
 • Streckkoder synkroniseras nu i båda riktningar
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.