Följ

Kan man redigera bilder?

Ja, man kan redigera alla bilder (förutom de externt inlänkade bilderna).
Om man klickar på Redigera i bildfönstret på högersidan när du har aktiverat bilden så kan man ändra storlek och beskära bilden. Observera att varje gång man har redigerat en bild så sparas den som en ny version. Så man ändrar inte själva bildkällan.

Om man vill göra en bild större eller mindre i utskicket så kan man ändra bredden i bildredigering. Se rutor för höjd och bredd under bilden.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.