Följ

Hur ofta tas backup på Lime-databasen i cloud?

Backup görs en gång per dygn, sparas 365 dagar.

Att lägga tillbaks en back-up tar flera timmar och görs av en bokad konsult för en tilläggskostnad. Om du råkat ut för t ex en misslyckad import, kontakta oss för prisuppgift.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.