Följ

Hur gör jag massbrev i Word?

1 a. Skapa mall i massbrevsmappen (MERGE PATH)

 • Klicka på menyn Hjälp
 • Välj Systeminfo
 • Leta upp raden Merge path
 • Högerklicka och välj kopiera
 • Starta Word och skapa ett nytt dokument
 • Välje menyn Arkiv>Spara
 • Klistra in sökvägen du kopierade i sökrutan, klicka Enter
 • Döp dokumentet och klicka spara
 1. Ställ in vilken dokumenttyp som ska användas i massbrevet
 • Välj menyn Redigera>Inställningar och fliken Skriv
 • Markera den dok.typ som din mall har. (Om inte din dok.typ finns i listan, klicka på ”lägg till” och skriv in filändelsen i rutan ”Dokument slutar på”, klicka sen OK).
 • Klicka på knappen Ändra och välj fliken Massbrev
 • Kryssa i ”Denna dok.typ ska användas…”
 • OK
 1. Utför önskad sökning
 1. Exportera fältdata till DATA.DAT
 • Välj menyn Special och utskick via brev (Om du saknar specialmenyn beror detta på att du inte har behörigheten ”Använda massoperationer”. Du måste då be administratorn logga in i Lime Easy, markera din användare och ge dig behörigheten.)
 • Nu visas fliken fält
 • Kontroller att Markerade är valt under "Skickas till..."
 • ”Alla personer”= Ska kryssas i om brevet ska skickas 1ex/användare på varje företag
 • Klicka OK 
 • Info-ruta dyker upp att export gjorts till data.dat… Klicka JA
 1. Koppla massbrevsmallen till DATA.DAT
 • Öppna massbrevet i Word
 • Välj fliken Utskick
 • Klicka på knappen Starta koppling av dokument och välj Brev
 • Klicka på knappen välj mottagare och välj Använd befintlig lista
 • Bläddra
 • Ctrl V i fältet Filnamn (klistrar in länk till data.dat)
 • Klicka på knappen Öppna
 • Klicka OK i rutan som visar den exporterade infon från Lime Easy
 1. Överför fält-infon från DATA.DAT till Word-mallen
 • Klicka på knappen Infoga kopplingsinstruktion
 • Infoga önskade fält
 • Formatera till önskat utseende genom att ställa dig mellan kopplingsinstruktionerna och klicka Enter eller Tab
 • Spara
 • Välj Slutför och Koppla, välj Skriv ut dokument och gör ev en testutskrift genom att ange start och stopp-sida för att kontrollera att brevet ser ut som du vill.

Tips: När du ändå har kunderna markerade i listen, passa gärna även på att logga historik på att ditt utskick har gjorts, genom menyn Special och Massuppdatera>Historik....

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.