Följ

Hur slår jag ihop kolumner i Excel innan import?

 1. I Lime Easy är postnummer och postort samma rad. Därför måste vi slå samman kolumnerna i importfilen.
  Börja med att högerklicka i en valfri kolumn och välj ”Infoga”. Du får nu en ny tom kolumn i Excel. I rubriken skriver du Företag.Adress2 vilket betyder att informationen ska hamna på den andra raden i adressfältet för Lime Easy.  
  På rad 2 skriver du en formel som slår ihop postnummer och postort. 
  Formeln är =E2&” ”& F2. Tyvärr fungerar inte formeln eftersom vi tidigare valde att Excel skulle behandla allt som text.  Du måste först högerklicka på kolumnen -> Välj Formatera Celler -> Välj alternativet Allmänt.  Därefter kommer formeln att fungera. 
 2. Dubbelklicka på symbolen som finns längst ner till höger i cellen för att automatiskt fylla resten av kolumnen med din formel.
 3. Nu ser det visserligen rätt ut, men du kan inte importera en formel. Du måste få Excel att förstå att det är värdet i cellen du vill spara.
  Markera kolumnen och välj att kopiera (CTRL+C). Högerklicka därefter på kolumnen och välj ”Klistra in special” -> "Värden" 

Klickar du nu på en av cellerna ser du att formeln har försvunnit och ersatts av det riktiga värdet. 
Markera kolumnerna Postnummer och Postort och radera dessa. De behövs inte längre.

Klart!

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.