Följ

Jag får inte frågan om att docka in, vad är felet?

Med största sannolikhet har du inte tillgång till ert interna nätverk.

Testa gå in i din utdockade version under hjälp->systeminformation och dubbelklicka på sökvägen till Network databasepath för att se om du kommer åt servern där.

Gör du det, testa att docka in igen. Kontakta annars din interna IT-avdelning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.