Följ

Hur gör jag för att köra flera installationer med olika nycklar på samma Terminal Server?

Krav: Lime Easy 9.2.21 eller senare versioner.

Licensinformation beträffande licensierat företag, servicenummer och licensantal finns under avsnittet [License] i SETUP.INI (I mappen där Lime Easy är installerat). Exempel på avsnittet [License] i SETUP.INI:

[License]
Level=P
Company=Exempel AB
Number=123456
Licenses=12
Key=123456789

Ovanstående betyder att Exempel AB, med servicenummer 123456 har 12 licenser av Lime Easy (Level=P står för KONTAKT Pro, föregångaren till dagens Lime Easy). Värdet efter Key anger en nyckel som säkerställer att man inte manuellt har redigerat uppgifterna i [License]-avsnittet (detta gör man med Kom igång-guiden). 

På en Terminal Server / Citrix kan man med Databashanteraren lägga upp flera databaser, för olika företag och vars mappar man skyddar sinsemellan med filbehörighet i Windows. Förslagsvis bör man först döpa om de olika avsnitten för de olika företagens databaser i KONTAKT8.INI i C:\Windows (som utgör en mall för nya användare) från att heta DatabaseLocation-0, DatabaseLocation-1, osv till att istället namnges efter respektive företag, t.ex: [DatabaseLocation-EXEMPEL], [DatabaseLocation-BRAVUR], osv. Detta gör risken för sammanblandning mindre. En demodatabas kan lämpligen ligga som [DatabaseLocation-0] åtkomlig för alla användare.

I SETUP.INI skapas därefter [License]-avsnitt för respektive databas, exempel:

[License-EXEMPEL]
Level=P
Company=Exempel AB
Number=123456
Licenses=12
Key=123456789

[License-BRAVUR]
Level=P
Company=Bravur Svenska AB
Number=234567
Licenses=40
Key=987654321

Ovanstående innebär att om man startar Lime Easy med databasen DatabaseLocation-BRAVUR kommer man att använda [License-BRAVUR]-avsnittet. Genom att då starta Kom igång-guiden och ange korrekt företagsnamn med dess programnyckel kommer licensinformationen att uppdateras i detta företags [License]-avsnitt i SETUP.INI (i detta exempel i avsnittet [License-BRAVUR]).

Att tänka på:

 • För befintliga användare som redan använt Lime Easy på Terminal Server / Citrix kommer dessa att använda sin egen KONTAKT8.INI i respektive användares profilmapp. För att dessa användare ska få tillgång till korrekt [License]-avsnitt i SETUP.INI om denna uppdaterats i efterhand måste något av följande göras:
 1. Deras KONTAKT8.INI kan raderas (varefter de kommer att få den nya KONTAKT8.INI
  från C:\Windows nästa gång de startar Lime Easy. Nackdelen är att alla personliga
  inställningar som man gjort (inte minst val av databas i Databashanteraren) då går förlorade. Det är därför bra ifall den KONTAKT8.INI som ligger i C:\Windows är så uppdaterad som möjligt.

  2. Man kan som administratör manuellt ändra i alla befintliga användares
  KONTAKT8.INI och döpa om DatabaseLocation-avsnitten.
 • Det är viktigt att inte döpa om [DatabaseLocation]-avsnitt i befintliga användares KONTAKT8.INI då användaren använder Outlook-integrationen och dess synkroniseringsfunktion för kalenderbokningar och påminnelser eftersom en av nycklarna som lagras i Outlook för dessa objekt är just DatabaseLocation-avsnittets namn. Risken kan då uppstå att det till synes skapas dubbletter av kalenderbokningar och påminnelser i Outlook. Om man använder Outlook-integrationens synkroniseringsfunktion rekommenderas att inte byta namn på befintliga [DatabaseLocation]-avsnitt utan att använda de ursprungliga namnen (som då förhoppningsvis är [DatabaseLocation-0], [DatabaseLocation-1], osv, med förhoppning att dessa namn använts konsekvent för alla användarna (så att inte [DatabaseLocation-0] betyder olika för olika användare).
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.