Följ

Hur gör jag en installation/uppgradering?

Att uppdatera är enkelt och görs med hjälp av installationsprogrammet (LimeEasySetup.msi).

Ingen programnyckel behövs vid uppdatering. Databasen berörs inte alls vid en uppdatering. Vid uppdatering (såväl som vid nyinstallation) krävs att man är inloggad som användare i Windows med administratörsbehörighet.

Lösenord - för att ladda ner programmet behöver du ett lösenord. Dessa skickas ut till administratören för Lime Easy på ert företag i samband med versionssläpp.

Licensnyckel - behövs endast vid nyinstallation.

Om du saknar lösenord och/eller licensnyckel, kontakta oss på tfn 046-270 48 00 eller info@lime.tech.

  1. Ta hem uppdateringen

Installationsfilen hittar du via nedanstående länk. Det är samma installationsfil oavsett vilken språkversion du önskar och oavsett om du uppdaterar eller nyinstallerar.

Filerna hittar du här. 


  1. Stäng av Lime Easy

Innan du uppdaterar en installation måste du stänga av Lime Easy. Detta beror på att uppdateringen byter ut programfilerna. Däremot kan andra användare fortsätta använda Lime Easy eftersom databasen inte berörs av själva uppdateringen.

  1. Installera uppdateringen

Du behöver installera uppdateringen på varje arbetsstation där du tidigare utfört en full installation. Ingen programnyckel behövs för att installera uppdateringen, såvida du inte uppdaterar från v.9.2 eller tidigare. 

För att kunna installera Lime Easy 9.2 eller senare behöver du ha .Net 4.0 installerat på sin dator. Dotnet är ett ramverk med komponenter från Microsoft som gör det möjligt att köra nyare typer av installationer på sin dator. Du kan enkelt installera .Net 4.0 från Microsofts hemsida, du kommer åt det här. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.