Följ

Hur skapar jag superfält?

Superfält är valfria fält som du enkelt kan skapa själv. Din egen unika anpassning av Lime Easy helt enkelt.

För att skapa, ändra eller radera ett superfält måste du vara inloggad som Administratör eller ha behörigheten Ändra superfält. Du hanterar superfält under menyn Redigera | Superfält.

För att skapa ett superfält på företagskortet markerar du fliken Företag. Här ser du vilka superfält som redan finns på företagskortet, vad fältet är döpt till, vilken typ av fält det är och vilken storlek fältet har. Här har du också möjlighet att ändra eller radera superfälten. För att lägga till ett nytt superfält klickar du på knappen Ny…

Börja med att skriva in det namn du vill ha på ditt superfält och välj därefter vilken typ av fält du vill skapa (läs om olika fälttyper längst ner). När du valt fälttyp och sparat kan du inte ändra fälttypen. Du måste då radera det gamla fältet och därefter skapa ett nytt superfält med den fälttyp du vill ha. I exemplet ovan väljer vi att skapa ett fält för Region. Då vi endast vill kunna välja ett alternativ väljer vi en Alternativlista

Det nya fältet läggs nu sist i listan av superfält. För att flytta fältet Region markerar du fältet och klickar på pilen uppåt tills fältet lagt sig på den plats du önskar, klicka därefter på Klar.


Kategorier

Alternativen i fälten, de s.k. kategorierna, redigeras direkt ifrån det kort där fältet ligger. För att lägga till alternativ i det superfält vi just skapat klickar du på det gröna plustecknet bredvid fältet. Klicka på Ny… för att skapa ett nytt alternativ. Skriv in namnet på det alternativ du vill lägga till och klicka på OK. Alternativet läggs nu till i listan. Här kan du även ändra och radera redan inlagda alternativ genom att klicka på respektive knapp. Tänk på att om du ändrar en befintlig kategori så ändras även befintlig data i databasen. Samma sak gäller för om du raderar ett alternativ då all befintlig data med detta alternativ också raderas.


Olika typer av superfält

När du skapar ett fält bestämmer du också fältets typ. Du kan inte senare byta typ på ett fält, varför du noga bör planera vad du vill lagra innan du lägger upp ett nytt fält. Om du i efterhand vill byta typ så finns i vissa fall möjlighet att via export och import flytta data mellan fält.

Textfält
Skapar ett vanligt textfält. Detta är bäst för uppgifter som nästan alltid är olika. Du anger också om fältet är avsett för:

  • Annat - Ett helt vanligt textfält skapas.
  • Datum presenteras i textfältet i det format man angett i Windows Kontrollpanel. En kontroll görs även att man skrivit in datumet på detta format. Internt i databasen lagras datumet enligt formatet Universal Date Format, som sammanfaller med det svenska datumformatet yyyy-mm-dd.
  • E-postadress - En kuvertsymbol kommer att synas i anslutning till fältet där du kan skicka e-post (om du samtidigt i inställningarna kryssat för att du vill använda e-post). Första gången du fyller i ett e-postfält kan du klicka på knappen till höger om fältet. Då försöker KONTAKT vara så fiffig som möjligt och lista ut vilken adress du skall ha där. Är fältet exempelvis på personkortet och personen heter Bo Ek och arbetar på Test AB, blir förslaget bo.ek@test.se.
  • Faxnummer - En faxsymbol kommer att synas i anslutning till fältet där du kan skicka fax (om du samtidigt i inställningarna kryssat för att du vill använda fax).
  • Heltal – En kontroll görs att man skrivit in heltalet utan andra tecken än siffror (i intervallet [-1 000 000 000, 1 000 000 000]). Internt i databasen lagras heltalet på samma format som det skrivs in.
  • Internetadress - En symbol kommer att synas i anslutning till fältet där du direkt kan hoppa till angiven hemsida (om du samtidigt i inställningarna kryssat för att du vill använda internetadresser).
  • Skype-namn - Visar en knapp som gör att du kan ringa en annan Skype-användare. För mer information om Skype, besök skype.com.
  • Telefonnummer - En symbol kommer att synas i anslutning till fältet där du kan ringa upp (om du samtidigt i inställningarna kryssat för att du vill ringa upp automatiskt). Tapir som är Lundalogiks program för telefoni (CTI) läser dessutom telefonnummer från dessa fält. Om du skriver in ett utlandsnummer med tecknet + istället för ett utlandsprefix, t ex 00, före telefonnumret byts detta ut mot det utlandsprefix man valt i Inställningar då man ringer från Lime Easy. Du kan alltså skriva antingen 046-270 48 00 eller +46 46 2704800.

Kryssruta

Skapar en ruta som kan kryssas av/på. Avsedd för information av ja/nej-karaktär, t ex Skall ha julkort. Om du har en hel rad av kryssrutor kan du kryssa av kryssrutorna för Symbol i dialogen Nytt/Ändra Superfält. Då kommer höjden för raden där fälten finns att minskas.

Alternativlista

En lista med ett antal fördefinierade alternativ. Alternativen i listan kan du själv bestämma senare. Avsedd för uppgifter som är från en begränsad mängd. Genom att klicka på den gröna plusknappen får du möjlighet att ändra de valbara alternativ som skall gälla för alternativlistan. Plusknappen visas enbart då du har behörigheten Ändra kategorier.

Redigerbar alternativlista
Skapar en lista med att antal fördefinierade alternativ som kan kompletteras med en valfri text. (En blandning av textfält och alternativlista.) Avsedd för uppgifter som ofta är från en begränsad mängd men som ibland kan vara unika. Genom att klicka på den gröna plusknappen får du möjlighet att ändra de valbara alternativ som skall gälla för alternativlistan. Plusknappen visas enbart då du har behörigheten Ändra kategorier.

Redigerbar personlista
Skapar en lista fylld av personnamn. Används för att enkelt ange ett namn på det aktuella företaget eller företagen som är kopplade till ett projekt.

Medarbetare
Skapar en alternativlista med alla registrerade medarbetare. Exempelvis för fält som Ansvarig eller Vår referens. Genom att klicka på det gröna plustecknet öppnas dialogen för Medarbetare.

Mängd
Skapar ett speciellt fält som är avsett för information som har egenskapen en eller flera. En kontakt kan t ex vara intresserad av mer än en produkt hos dig. Då kan ett mängdfält vara lämpligt för att notera vilka produkter en kund är intresserad av. Ett annat exempel på när ett mängdfält passar kan vara om du vill hålla reda på vilka intressen dina kontaktpersoner har. En person kan ju vara intresserad av både dykning och av att samla frimärken. Genom att klicka på den gröna pilen i fältet får du möjlighet att bocka för de alternativ som skall gälla för fältet. Genom att klicka på den gröna plusknappen får du möjlighet att ändra de valbara alternativ som skall gälla för mängden. Plusknappen visas enbart om du har behörigheten Ändra kategorier.

ODBC-fält

ODBC är en standardiserad åtkomstmetod för databaser. Det används för att program, som Lime Easy, ska komma åt information i en databas som tillhör ett annat program. För att ODBC ska fungera behöver man en drivrutin. Drivrutinen vet hur man ska kommunicera med databasen. Ska man prata med Lime Easys databas använder man sig av drivrutinen Microsoft Access driver eftersom vi har en Microsoft Access databas. Ska man prata med Excel använder man Microsoft Excel driver. De flesta större och spridda databaser har en sådan drivrutin. Är du osäker på om din databas har ODBC-stöd så kontakta din databasleverantör.

Denna fälttyp kräver lite mer datorvana än de andra fälten. Att skapa ODBC-fält kräver kunskaper om ODBC, SQL och allmänt databaskunnande för att utnyttja denna fälttyp.

Om ni vill skapa ODBC-fält, men inte själva har kunskapen, kan våra konsulter hjälpa er, kontakta oss på tfn 046-270 48 00 eller info@lundalogik.se.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.