Följ

Hur ändrar jag en e-postmall?

  1. Logga in som Administratör i Lime Easy.
  2. Klicka på Ny → Dokument.
  3. Markera mallen som du vill ändra och klicka ”Ändra”. Klicka ”Ändra mallen”.
  4. E-postmallen öppnas nu. Här genomför du förändringarna, lägger in styrkoder, bifogar filer eller infogar bilder. Styrkoder som kan användas är exempelvis följande:
  5. <Företag.Namn> <Person.Namn> <Medarbetare.Namn> <Medarbetare.Direktnummer>
  6. Glöm inte att köra en stavningskontroll när mallen är klar, för att undvika problem med styrkoderna. Tryck F7 och ignorera alla fel. Spara därefter mallen.
  7. Kontrollera att mallen dykt upp genom att klicka på knappen Ny>Dokument.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.