Följ

Lime Easy tar lång tid att starta, vad kan jag göra åt det?

Det finns några saker som ni kan testa om det påverkar att starta LIME Easy.
1. Testa att ta bort några kolumner i huvudlistan genom att högerklicka på den blåa raden där kolumn/fältnamnet står ”Namn”, ”Tillägg” osv och flytta några kolumner från höger till vänster. Detta måste göras på alla flikar. Det blir då mindre info för systemet att läsa in. Informationen ligger fortfarande tillgänglig på korten men inte direkt i listläget.
2. Internetfliken inne i programmet kan ta mycket energi från programmet, om man t ex har Facebook där. Genom att klicka på fliken och klicka på huset, anpassa och skriv about:blank istället.
3. Som alternativ till alt. 2 kan vara att helt ta bort internetfliken. Detta gör man genom att gå in i kontakt8.ini, som ligger i C:\Windows\

Öppna filen och under [Kontakt], lägg till UseInternet=0

Detta görs lokalt hos alla användare, men ni kan ju testa hos ett par användare och se om det påverkar start-upp-tiden för programmet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.