Följ

Hur lägger jag upp en ny användare?

Den nya användaren behöver först läggas in i LISA (adminverktyget för Lime CRM) och därefter i LIME CRM-klienten. 

  1. Logga in med dina adminuppgifter i LISA
  2. Klicka på databasen och välj Security
  3. Klicka på Users och New.
  4. Ange Display name, Username och Password.
  5. Kontrollera att Active står som Yes.
  6. Ange vilken eller vilka grupper personen ska vara medlem i.
  7. Avsluta med Save.Tilf_j_bruger_LISA.JPG
  8. Logga därefter in som admin i Lime CRM-klienten. Klicka på fliken medarbetare, registrera namn, e-postadress och välj samma användarnamn som i LISA, användarnamnet du nyss lade upp i LISA ska automatiskt dyka upp i Lime CRM.

Om ni ska installera Lime CRM hos den nya användaren hittar ni den senaste versionen här

OBS! Instruktionen gäller för er som loggar in med inloggningsuppgifter i Lime CRM idag, dvs INTE har sk AD-inloggning. Om ni har AD-inloggning dvs inte anger några inloggningsuppgifter när ni loggar in i Lime CRM, skapas användaren oftast upp av er IT. Användaren ska då läggas kopplas till en användargrupp som oftast heter Lime Users. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.