Följ

Hur funkar Visma-kopplingen?

Lundalogik och Visma SPCS har samarbetat för att ta fram en funktionell koppling mellan Visma Administration och Lime Easy.

Kopplingen är utvecklad för att förenkla datahanteringen och innebär mindre dubbelarbete och bättre registerkvalitet.

Genom en inställning i kopplingen kan man på företagskorten i Lime Easy visa information från Visma Administration om aktuellt företag (kräver Lime Easy 8.6a eller senare versioner).

Visma-companycard.png

Här kan man bl a skapa offerter, ordrar och fakturor (vilket kräver motsvarande funktionalitet i Visma Administration).

Dessutom får du tillgång till 3 nya kommandon i Program-menyn.

Via dessa kan du överföra markerat företag till Visma Administration, starta själva kopplingen och dessutom starta Visma Administration direkt från Lime Easy.

Grundsynkronisering av kunddata

Första gången du kör synkroniseras uppgifter mellan Lime Easy och Visma Administration så att båda registren innehåller samma kunddata.

Överföring av nya kunder från Lime Easy till Visma Administration

Upplagda kunder i Lime Easy kan skickas över till kundregistret i Visma Administration.

Via denna ruta överför du kunder till Visma Administration. Finns inte kunden sen tidigare kan man automatiskt få ett kundnummer som identifierar kunden i Visma Administration.

Automatisk synkronisering av ändrad kunddata

Ändras uppgifter i något av systemen uppdateras det andra systemet automatiskt då man synkroniserar via kopplingen.

Via denna ruta startar du synkroniseringen. En rad inställningar kan göras för hur du vill att synkroniseringen skall genomföras.

Skulle en konflikt uppstå, t ex att data ändrats både i Visma Administration och Lime Easy till olika värden får du upp följande ruta för att lösa konflikten:

Om någon uppgift skiljer sig åt mellan de båda registren visas detta i färg och med fetstil. Grön färg betyder att företaget har ändrats senare än det andra registret. Röd färg betyder att företaget har ändrats tidigare.

Du behöver följande program

  • Lime Easy.
  • Koppling Visma Administration. Kontakta oss ang. priser.
  • Visma Administration med Visma Integration.
  • Vid äldre version än 4.4 av Visma Administrationkräver kopplingen en licens av Visma Administration om den körs samtidigt som Visma Administration.

Systemkrav

  • Lime Easy version 8.0 eller senare. Lime Easy 8.6a eller senare krävs för fliken Visma Administrationpå företagskorten. Koppling Visma Administration är på svenska men fungerar tillsammans med både svensk, engelsk (Lime Easy™) och finsk språkversion.
  • Visma Administration2000, 1000 eller 500 med Visma IntegrationKoppling Visma Administration är testad tillsammans med Visma Administration version 3.31, 4.0, 4.1, 4.3, 4.31, 4.41 och 5.0. (Koppling Visma Administration stöder inte Visma Förening).
  • I Lime Easy måste man ha ett superfält av typen Text som ska vara avsett för kundnummer.

Mer…

Om du redan har kopplingen och undrar hur du installerar den: https://faq.lime-technologies.com/hc/sv/articles/360012675054-Hur-installerar-jag-Visma-kopplingen- 

Om du vill ha mer teknisk information om Visma-kopplingen: https://faq.lime-technologies.com/hc/sv/articles/360012796173-Var-finns-mer-teknisk-info-om-Visma-kopplingen- 

Här hittar du handledningen till Visma-kopplingen: https://www.lime-technologies.se/wp-content/uploads/Lime-easy/docs/Koppling_Visma_Administration.pdf 

Om du är intresserad av att beställa Visma-kopplingen, maila oss på info@lime.tech eller ring oss på 046-270 48 00.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.