Följ

Jag får meddelande "Det är tid att komprimera databasen", hur gör jag det?

Vad är komprimering och hur ofta ska jag göra det?

En komprimering av databasen innebär att informationen i databasen behandlas så att den tar mindre plats, optimeras för att informationen ska hanteras så bra som möjligt och att ev. problem med databasen upptäcks tidigt.

Vi rekommenderar att man gör det var tredje månad och för att påminna om detta finns en automatisk pop-up om detta.

Hur komprimerar jag databasen?

  1. Planera komprimeringen till en tidpunkt när inte så många har behov av att jobba i Lime Easy. Komprimeringen kan inte göras om någon är inloggad i databasen.
  2. Starta programmet Lime Easy Databashanterare bland dina Windowsprogram
  3. Klicka på knappen Egenskaper och kopiera sökvägen som visas på fliken Databas
  4. Starta utforskaren och klistra in sökvägen du nyss kopierade och klicka Enter för att komma till mappen Databas.
  5. Leta upp filen kontakt.mdb. Markera den, högerklicka och välj kopiera, högerklicka igen och välj klistra in. Nu skapas en kopia av databasfilen.
  6. Kontrollera att ingen är inloggad i programmet. Om någon är det ser du en fil som heter kontakt.ldb som också ligger i databasmappen. Om du testar att ta bort denna och den direkt skapas upp är någon inloggad i Lime Easy och du kommer inte att kunna komprimera databasen.
  7. Klicka på fliken Verktyg i databashanteraren och klicka på knappen Komprimera.
  8. Du får nu ett kontrollmeddelande att "Du är på väg att komprimera databasen detta kan ta några minuter". Klicka Ja för att fortsätta. När komprimeringen är slutförd ska du få ett meddelande som säger "Komprimeringen har gjorts med lyckat resultat".
  9. Om du får ett felmeddelande istället pröva att reparera databasen och därefter komprimera igen.
  10. Om du fortfarande inte kan komprimera med lyckat resultat, kontakta oss på tfn 046-270 48 00 ellerinfo@lundalogik.se.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.