Följ

Vad är Lime Easy Databashanterare?

Lime Easy databashanterare är ett verktyg för att administrera de sökvägar som rör din databas. Databashanteraren kan du också använda om du vill:

 • Byta namn på din databas
 • Skapa en symbol på Skrivbordet till en speciell databas
 • Behöver reparera/komprimera din databas


Hur hittar jag Databashanteraren?

 1. Klicka på Windows Start-knapp
 2. Välj Alla program
 3. Välj mappen Lime Easy
 4. Klicka på Lime Easy Databashanterare

Alternativt kan du klicka på Start-knappen och välja Sök bland program och filer. Skriv Lime Easy och Lime Easy Databashanterare kommer dyka upp i listan med sökträffar.


Flera databaser

Ibland kan det också vara praktiskt att dela upp sina kontakter i flera databaser. Då kan du i Databashanteraren ange vilka sökvägar som skall gälla när du använder de olika databaserna.

Följande sökvägar hanteras:

 • Databaskatalog - Katalogen där din databas finns. Denna är normalt underkatalogen DATABAS. Enbart 1 Lime Easy-databas kan finnas i samma databaskatalog.
 • Dokumentkatalog - Katalogen där dokument hamnar då du använder Skriv-funktionen. Denna är normalt underkatalogen DOKUMENT.
 • Mallkatalog - Katalogen där dina dokumentmallar finns som används av Skriv-funktionen. Denna är normalt underkatalogen MALLAR.
 • Massbrevskatalog - Katalogen där dina mallar för massbrev finns och som används av funktionen för Utskick via brev. Denna är normalt underkatalogen MASSBREV.

Första gången du startar ser du bara din egen databas i listan. Denna är normalt döpt till ditt eget företagsnamn. Detta är den databas­inställning du använder för tillfället. Den aktuella databasinställningen markeras också med en liten röd pil i listan.

Du kan klicka på Egenskaper för att se eller ändra de sökvägar du använder för tillfället. Vill du skapa en ny databas klickar du på Lägg till för att skapa sökvägar för den nya databasinställningen.

Med Databashanteraren lägger du enkelt upp databasinställningar för olika databaser. Då du vill byta databas startar du bara Databashanteraren och dubbelklickar i listan.

Knappen Klar

Då du klickar på denna knapp avslutas Databashanteraren.

Knappen Använd

Detta är detsamma som att dubbelklicka i listan.

När du vill byta och använda den databasinställning du markerat i listan klickar du på Använd. Är Lime Easy igång får du ett meddelande om att du måste avsluta och på nytt starta Lime Easy för att byta till de nya inställningarna.


Knappen Lägg till

Nu kan du ange ett namn på den databas du vill skapa t ex Tänkbara kunder. Därefter skall du ange den databaskatalog där du vill att din nya databas ska finnas. Det är viktigt att du anger en ny databaskatalog för din nya databas (om du inte vill lägga upp olika databaser i Databashanteraren som pekar ut samma Lime Easy-databas). Enbart 1 Lime Easy-databas kan finnas i samma databaskatalog.

Du kan eventuellt klicka på fliken Avancerat och ange speciella sökvägar till mallar, dokument, kartor och massbrev. Normalt behöver inte dessa fyllas i eftersom respektive underkatalog i programkatalogen kommer att användas. Har du däremot Lime Easy installerat på din hårddisk och har de gemensamma katalogerna på ett nätverk måste du ange sökvägen till dessa kataloger genom att fylla i sökvägarna under fliken Avancerat (förslagsvis åtminstone Dokument och Mallar men kanske också för Kartor och Massbrev).

Finns inte de sökvägar du angivit när du klickar OK, frågar programmet om dessa skall skapas. Klicka Ja om sökvägen verkar korrekt och du vill skapa den.

Knappen Egenskaper

Öppnar och låter dig se och ändra dina sökvägar för den databasinställning du markerat i listan.

Observera att om du ändrar en sökväg så flyttas inte filerna i denna katalog till den nya sökvägen. Du talar enbart om för Lime Easy var den skall hitta filerna.

Knappen Ta bort

Låter dig ta bort den databasinställning du markerat i listan. Enbart databasinställningen tas bort. Alla sökvägar och innehållet i dessa finns kvar.

Du kan inte ta bort den aktuella databasinställningen (den med den röda pilen).

Uppstart via genväg

Ibland kan det vara bekvämt att lägga upp flera genvägar på t ex Skrivbordet i Windows som var och en startar Lime Easy med olika databaser.

Detta kan du åstadkomma genom att öppna den databas du vill skapa en genväg till. Välj sedan fliken Verktyg och klicka på knappen Skapa under Skapa genväg.

Det finns dessutom möjlighet att som parameter till programmet Lime Easy.EXE ange växeln /n för att starta Lime Easy och direkt visa fönstret för Nomadplatser utan att informationen i huvudlistorna läses in.

Reparera databas

I fliken Verktyg i Databashanteraren kan man klicka på knappen Reparera för att reparera den aktuella databasen. Om operationen lyckas kommer den gamla databasfilen att döpas om till Lime Easy.OLDR.

Om möjligt, rekommenderas starkt att man verifierar resultatet efter en reparation innan man återupptar arbetet i Lime Easy.

Om man håller Ctrl nedtryckt då man klickar på knappen Reparera får man möjlighet att peka ut en anan databasfil i formatet Microsoft Acess 97 som då kommer att repareras.

Komprimera databas

I fliken Verktyg i Databashanteraren kan man klicka på knappen Komprimera för att komprimera den aktuella databasen.

Det är lämpligt att komprimera databasen med regelbundet intervall även om inget problem med databasen har uppstått. Normalt föreslår Lime Easy att databasen skall komprimeras var 3:e månad. Detta sker vid uppstart av Lime Easy då ingen annan redan är aktiv i databasen. Denna automatiska funktion kan konfigureras eller helt stängas av (se vidare avsnittet KONTAKTD.INI).

Om man håller Ctrl nedtryckt då man klickar på knappen Komprimera får man möjlighet att peka ut en annan databasfil i formatet Microsoft Access 97 som då kommer att komprimeras.

Schemalagd komprimering

Det är möjligt att schemalägga komprimering av databasen genom parameteranrop till Databashanteraren från t ex Windows Schemaläggare. Databashanteraren, DBMGR.EXE, kan nämligen anropas med följande parametrar:

DBMGR.EXE /cs <databassökväg>

Komprimerar databasen i databassökvägen utan att något resultat visas

DBMGR.EXE /c <databassökväg>

Komprimerar databasen i databassökvägen och visar resultatet i en meddelanderuta

En annan möjlighet att schemalägga komprimering är med tilläggsfunktionen Nomad Server.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.