Följ

Hur installerar jag på Terminal server/Citrix?

Installation på Terminalserver/Citrix

 1. Du som installerar måste vara windowsadministratör på klienten.
 2. Ladda hem installationsfilen av Lime Easy från vår hemsida och lägg filen på skrivbordet. 
 3. Gå till kontrollpanelen och välj ”Installera program i Terminal server/Citrix”.
 4. Du får upp ett fönster där du ska välja vilken fil du ska installera. Välj nu filen som ligger på skrivbordet.
 5. Resten av installationen är precis som vanligt. Följ installationsgenomgången.

Avancerad installation

 1. När installationen ovan är klar går du in i databashanteraren och ställer in rätt sökvägar till databasen.
 2. Du kan även starta Lime Easy och välja hur Lime Easy ska se ut rent grafiskt. T.ex, välja vilka kolumner som ska synas i huvudlistan.
 3. Gå upp i Hjälp-menyn → Systeminformation. Dubbelklicka där på Windows Directory.
 4. Kopiera innehållet i filen ”kontakt8.ini”. Den filen innehåller alla dina inställningar du precis har gjort.
 5. Gå tillbaka till systeminformationen och dubbelklicka nu på ”System Windows directory” (Finns bara om man kör Terminal Server). Sökvägen ska vara c:\windows
 6. Öppna filen kontakt8.ini och ersätt innehållet med texten du just kopierade genom att klistra in innehållet. Välj Arkiv>Spara.
 7. Nu kommer alla Terminalserveranvändarna att få rätt inställningar när de startar Lime Easy för första gången.
 8. OBS, användarna har tillgång till en databashanterare, precis som vanligt. De kan själva peka ut databasen manuellt om de vill.

Uppdatering

 1. Grundkraven är exakt samma. Dvs, alla användare måste stänga ner Lime Easy innan ni börjar uppdateringen.
 2. Ladda hem senaste uppdateringen från vår hemsida och lägg filen på skrivbordet.
 3. Gå till kontrollpanelen → Välj ”Installera program i Terminal Server” → Välj uppdateringsfilen ni sparade ner på skrivbordet.
 4. Resten av uppdateringen fungerar som vanligt.
 5. Klart!

Så här kan du minska risken för databasprobelem.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.