Följ

Hur gör jag en tyst installation?

Automagisk installationsprocess

Om Lime Easy ska installeras hos flera användare är det möjligt att automatisera installationsprocessen med hjälp av ett tyst installationspaket. Ett tyst installationspaket installerar Lime Easy med förbestämda inställningar med bara ett klick. Användarna får en färdiganpassad installation från början, vilket underlättar och snabbar på installationen i en organisation.

Exempel: Vi vill installera Lime Easy på engelska för alla användare på datorn och kan då direkt anropa Windows Installer med följande paramterar:

msiexec /qb /i "\\server\LimeEasySetup.msi" LANGUAGE=English

Utöver de installationsegenskaper som finns i Windows Installer, finns nederst på sidan en lista över de installationsegenskaper samt kommandoparametrar som är specifika för installationspaketet för Lime Easy.

 

Förutsättningar

Följande förutsättningar gäller, för såväl tyst som för vanlig installation, för att kunna installera Lime Easy:

 • Programmet måste vara avstängt under installationen.
 • Man måste ha administrativa rättigheter på arbetsstationen.
 • Man måste ha skrivrättigheter i Windows System-katalog.
 • Man måste ha skrivrättigheter i Windows Windows-katalog.
 • Man måste ha skrivrättigheter i Windows Temp-katalog.

Om problem uppstår på någon arbetsstation vid tyst installation kan detta bero på att någon av förutsättningarna inte är uppfyllda för den användaren som installationsprogrammet körs som. Starta då installationsprogrammet manuellt på arbetsstationen för att eventuellt få fram ett felmeddelande.

Så här fungerar det

Det fina med en tyst installation är att användarna slipper tänka. Allt de behöver göra är att klicka på en bat-fil, som i sin tur triggar igång installationen med hjälp av en installationsfil och en inställningsfil. Installationspaketet läggs i en mapp på er server där era användare har skriv- och läsrättigheter, exempelvis under er Lime Easy-mapp. I installationsmappen ska de tre filerna nedan ligga:

 • msi
 • ini
 • bat
Vad är en MSI-fil?

MSI-filen är själva installationsfilen och kan laddas ner här. Lösenord finns hos Lime Easy administratören, om det saknas kontakta support 046-270 48 00 eller info@lime.tech.

Vad är LimeEasySetup.ini?

LimeEasySetup.ini är inställningsfilen som bestämmer vilka inställningar användarna ska få när de startar Lime Easy första gången efter en tyst installation.

Vad är LimeEasySetup.bat?

LimeEasySetup.bat är filen som användarna klickar på för att starta den tysta installationen. Den använder sig i sin tur av installationsfilen och inställningsfilen för att installera Lime Easy med rätt inställningar.

Hur gör jag då?
 1. Ladda ner senaste versionen av Lime Easy här. För att ladda ner LimeEasySetup.bat och en mall för hur LimeEasySetup.ini kan se ut - klicka här.
 2. Lägg filerna i en mapp som alla användarna har tillgång till, förslagsvis i er LIME Easy-mapp på servern.
 3. Anpassa/redigera LimeEasySetup.bat så sökvägar och installationsegenskaper stämmer. För mer info läs stycket Anpassa LimeEasySetup.bat längre ner på sidan.
 4. Anpassa sökvägar och justera era grundinställningar i inställningsfilen LimeEasySetup.ini. För mer info läs stycket Anpassa LimeEasySetup.ini längre ner på sidan.
 5. Maila en länk till LimeEasySetup.bat eller till mappen där filen ligger till användarna och be användarna att dubbelklicka på bat-filen. Inom ett par minuter ska en Lime Easy ikon ha skapats på skrivbordet.
 6. Logga in i Lime Easy och kör så det ryker!

Anpassa LimeEasySetup.bat

På översta raden i bat-filen pekar ni ut sökvägen till LimeEasySetup.msi. Ex: F:\LimeEasy\Tystinst\LimeEasySetup.msi

På andra raden pekar ni ut sökvägen till LimeEasySetup.ini Ex: F:\LimeEasy\Tystinst\LimeEasySetup.ini

På tredje och sista raden ställer ni in: Language: Swedish, English, Norwegian, Polish eller Finnish Key: Programnyckeln ni fått från Lundalogik Company: Ert förtegsnamn

Ersätt alla <texts> med din inställning. Vill du inte ha inställningen kan du ta bort hela raden. Saknas någon inställning finns alla tillgängliga alternativ i Lime-hjälpen.

Det som händer när användarna klickar på bat-filen är att installationsfilen och inställningsfliken hämtas till den lokala datorns temp-mapp varifrån installation startas.

Anpassa LimeEasySetup.ini

I LimeEasySetup.ini ställer ni bland annat in sökvägarna till Databas, Dokument, Mallar och Massbrev. Ex: F:\LimeEasy\Databas

Det går även att ställa in bland annat vilka fält som ska speglas ut i huvudlistorna (företag, person, projekt), fönsterstorlekar på kort, om dockningsfunktionen ska vara aktiv eller inte eller om Outlook-kopplingen ska vara påslagen. En exempelmall för LimeEasySetup.ini finns i det tysta installationspaketet tillgängligt under punkt1 längre upp på sidan.

Verkligt exempel:

[Kontakt]DatabaseLocation=DatabaseLocation-0[DatabaseLocation-0]DatabaseName=Lime EasyDatabasePath= F:\LimeEasy\DatabasTemplatePath= F:\LimeEasy\MallarDocumentPath= F:\LimeEasy\DokumentMergePath= F:\LimeEasy\MassbrevExtraFieldName=Ansvarig säljareExtraFieldName-1=RelationExtraFieldName-2=KlassificeringProjectExtraFieldName-0=AffärsstatusProjectExtraFieldName-1=Ansvarig säljareReferenceExtraFieldName-0=BefattningReferenceExtraFieldName-1=MobilnummerReferenceInCompanyExtraFieldName-0=Befattning ProjectInCompanyExtraFieldName-0=AffärsstatusCompanyInProjectExtraFieldName-0=RelationNomad=1[Email]UseEmail=1

 

Beskrivande exempel:

[Kontakt][DatabaseLocation-0]DatabaseName= <Skriv in ert företagsnamn här>DatabasePath=<Sökvägen till databasen>TemplatePath=<Sökväg till mallar>DocumentPath=<Sökväg till dokument>MergePath=<Sökväg till massbrev>ExtraFieldName=<Första fältet/kolumnen i företagshuvudlistan efter Namn och Tillägg>ExtraFieldName-1=<Andra fältet/kolumnen i företagshuvudlistan efter Namn och Tillägg>ExtraFieldName-2=<Tredje fältet/kolumnen i företagshuvudlistan efter Namn och Tillägg>ProjectExtraFieldName-0=<Först fältet/kolumnen i projekthuvudlista efter Namn>ProjectExtraFieldName-1=<Andra fältet/kolumnen i projekthuvudlista efter Namn>ReferenceExtraFieldName-0=<Första fältet i personhuvudlista efter Namn>ReferenceExtraFieldName-1=<Första fältet i personhuvudlista efter Namn>ReferenceInCompanyExtraFieldName-0=<Första fältet i personfliken på företagskortet efter Namn> ProjectInCompanyExtraFieldName-0=<Första fältet i projektfliken på företagskortet efter Namn>CompanyInProjectExtraFieldName-0=<Första fältet under företagsfliken på projektkortet efter Namn och Tillägg>Nomad=<Om man vill använda dockningsfunktionen (arbeta offline). 0= Nej, 1 = Ja>[Email]UseEmail=<Sätt siffran för om man vill att e-mail ska användas. 0= Nej, 1 = Ja>

Ett alternativ till att använda sig av LimeEasySetup.ini-mallen är att installera Lime Easy manuellt på en dator. Göra alla inställningar direkt i programmet och därefter kopiera inställningarna från datorns lokala inställningsfil, KONTAKT8.ini, och klistra in dem i LimeEasySetup.ini. På så vis får du alla inställningar inklusive fönsterstorlekar och annat smaskigt utan att behöva skriva in det manuellt – hokuspokus!

Utöver de installationsegenskaper som finns i Windows Installer är följande en lista över de installationsegenskaper som är specifika för installationspaketet för Lime Easy:

Installationsegenskap

Beskrivning

Värden

INSATALLOCATION

Här kan man ange sökvägen till den katalog där programmet ska installeras.

Om denna är tom blir installationskatalogen C:\Program\Lundalogik\Lime Easy (eller motsvarande). 

INSTALLSETTINGSPATH

Här kan man ange sökvägen till en inställningsfil (INI-fil) som ska läsas in till inställningsfilen för Lime Easy, KONTAKT8.INI.Genom denna funktion kan man automatiskt anpassa installationen för användaren.

Om denna är tom används Lime EasySetup.ini (om en sådan finns i samma katalog där installationsprogrammet finns.

LANGUAGE

Vilket språk Lime Easy ska köras på

Swedish (standard)

English

Finnish

Norweigian

Polish

KEY

Licensnyckel för Lime Easy

Om denna är tom kommer användaren behöva registrera Lime Easy via kom-igång-guiden.

COMPANY

Företaget som Lime Easy är licensierat till.

Denna kan ändras vid ett senare tillfälle genom kom-igång-guiden.

NAME

Namn på den aktuella Lime Easy-användaren

Denna kan ändras vid ett senare tillfälle genom kom-igång-guiden

EMAIL

Vilken standard som Lime Easy ska använda för att skicka e-post.

OUTLOOK

NOTES

MAPI

Denna kan ändras vid ett senare tillfälle genom kom-igång-guiden.

FAX

Vilken standard som Lime Easy ska använda för att skicka fax

GFIFax

FACSys

FaxServer

TellusTalk

Denna kan ändras vid ett senare tillfälle genom kom-igång-guiden

Kommandoradsparametrar

Vid installation av installationspaket gjorda för Windows Installer finns flera kommandoradsparametrar man kan använda för att styra installationen. Några vanliga användningsområden beskrivs nedan.

Beskrivning

Kommandorad

Helt tyst installation

msiexec /qn /i "<sökväg-till-msi-fil>"

Nästan helt tyst installation (där enbart ett fönster visas där man kan följa installationsförloppet)

msiexec /qb /i "<sökväg-till-msi-fil>"

Annonserad installation

msiexec /j "<sökväg-till-msi-fil>"

Detaljerad loggfil

msiexec /i "<sökväg-till-msi-fil>" /l*v <sökväg-till-loggfil>

Avinstallation

msiexec /x "<sökväg-till-msi-fil>"

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.