Följ

Hur funkar dockning?

Användning

Utdockningen används när man vill arbeta i Lime Easy när man inte sitter uppkopplad på nätverket på kontoret. Oftast rör det sig om resande säljare. För att utdockningen ska fungera måste säljaren vara på kontoret med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att man dockar in åtminstone en gång i veckan.

Aktivera dockningen

Funktionen finns redan i programmet. Man aktiverar funktionen genom: Redigera-menyn → Inställningar → Fliken använd → Kryssa i att använda ”Dockningsfunktion för bärbar dator”. Användaren får nu alternativet ”Avsluta och docka ut” under menyn Arkiv.

Funktionen kan enbart aktiveras om man har rätt förutsättningar. Förutsättningarna är:

Man måste ha en full installation. Programmet måste alltså ligga lokalt på hårddisken, eftersom programmet annars inte kan köras utanför kontoret.
Databasen måste ligga på servern, eftersom det inte finns något behov av att docka ut om databasen redan ligger lokalt på datorn.
Användaren måste ha behörighet att docka ut.

Hur arbetar man med utdockning?

 1. När man är på kontoret arbetar man direkt mot servern precis som vanligt.
 2. När man ska lämna kontoret dockar man ut genom att gå upp i Arkiv-menyn och väljer avsluta och docka ut.
 3. När man startar Lime Easy nästa gång (utanför kontoret) kommer man automatiskt att hamna i sin utdockade databas. Nu kan man arbeta precis som vanligt.
 4. När man kommer tillbaka till kontoret och startar Lime Easy känner programmet själv av att nätverket är tillbaka. Användaren får automatiskt en fråga om han vill docka in vilket man rimligtvis gör.

Inställningar

När man dockar ut får man upp följande fönster med tre alternativ.

Förklaring:

 1. Docka ut och koppla därefter lokalt. Detta alternativ är själva utdockningen. Den kopierar databasen från servern till din lokala dator.
 2. Koppla mig enbart lokalt. Detta alternativ behövs egentligen bara i felsökningssyfte. Det som händer är att du säger åt servern att du är utdockad, men du kopierar inte över databasen från servern till din lokala dator.
 3. Behåll kopplingen mot nätverket. Detta alternativ innebär exakt samma sak som när användaren stänger programmet med krysset uppe i högra hörnet. Programmet stängs ner utan att någon information dockas ut. Du kommer att komma direkt in i nätverksdatabasen nästa gång du startar Lime Easy. Värt att känna till är att en utdockad användare tar en licens. Om man stänger Lime Easy med krysset (eller det här alternativet) är man inte utdockad, och tar därför ingen licens.
 4. Observera att det även finns en flik som heter ”Alternativ”.

Ta med dokument: Här ställer man in vilka dokument man vill ta med sig när man dockar ut. Som standard tar man bara med sig de senaste 90 dagarnas dokument. En del kunder har extrema mängder dokument, och om man väljer att docka ut alla skulle det ta en halv dag. Därför har vi valt att sätta standardvärdet till 90 dagar, så får man själv ändra om det inte räcker. En vanlig fråga från kund att de inte ser alla sina dokument när de är utdockade. Det beror oftast på att de har missat den här inställningen. Säkerhetskopiera lokal databas: Denna ruta ska alltid vara ikryssad.

När man dockar in får man följande inställningar

 1. Koppla mig mot nätverket och docka in. Detta är själva indockningen och det alternativ man normalt ska använda. Informationen från din lokala databas förs över till servern.
 2. Koppla mig enbart mot nätverket. Detta alternativ bör man se upp med. Det betyder att du inte för över informationen du har gjort lokalt till servern. Alternativet kan användas om användaren t.ex. har råkat radera alla sina företag när han var utdockad, absolut inte vill föra in dessa förändringar till servern.
 3. Fortsätt använda min lokala kopia. Denna inställning kan vara väldigt användbar. En kund kanske sitter med en VPN-uppkoppling mot servern. Lime Easy känner av detta och frågar användaren om han vill docka in. Men eftersom förbindelsen är dålig väljer användaren ”Nej, fortsätt arbeta i min lokala kopia”.

Även här finns det en flik som heter alternativ.

Hur fungerar utdockningen tekniskt?

LIME EASY håller själv koll på var den lokala databasen finns. När man aktiverar utdockningsfunktionen skapas det automatiskt en sökväg i Lime Easy8.ini (filen där alla lokala inställningar finns). Lime Easy kan även känna av vilken databas det är du försöker docka ut från. Det är således inga problem att docka ut från flera olika databaser. LIME EASY håller själv koll på vad som ska vart. Låt oss ta ett normalexempel. Jag har en databas på f:\fgu \databas och vill docka ut. Följande händer:

 1. Databasfilen från F:\fgu\databas kopieras till min lokala dator. Sökvägen kan variera, men i mitt fall är det C:\ProgramData\Lundalogik\LIME EASY\LOKAL1\DATABAS
 2. Jag åker hem och startar Lime Easy. Lime Easy försöker hitta databasen som ligger på F:\fgu\databas, men eftersom sökvägen inte är åtkomlig så förstår LIME EASY att jag är utdockad och den väljer därför att starta min lokala databas.
 3. Första gången jag startar Lime Easy efter en utdockning skapas en kopia av min utdockade databas. Kopian lägger sig här: C:\ProgramData\Lundalogik\LIME EASY\LOKAL1\KOPIA
 4. Jag arbetar nu utdockat i Lime Easy som vanligt. Alla mina förändringar hamnar i databasen som ligger under C:\ProgramData\Lundalogik\LIME EASY\LOKAL1\DATABAS.
 5. Jag åker tillbaka till kontoret och startar LIME EASY. LIME EASY försöker alltid hitta nätverksdatabasen först, och eftersom jag nu har tillgång till F:\FGU\DATABAS så kommer LIME EASY att föreslå att jag dockar in.
 6. När LIME EASY dockar in kan den inte helt enkelt skriva över nätverksdatabasen med min kopia. Det finns sannolikt andra som arbetat i nätverksdatabasen. Därför är det viktigt att enbart förändringarna förs över. Hur ska LIME EASY veta vilka förändringar jag har gjort? Jo, om du tittar i punkt 3 så skapas det en kopia av databasen första gången man startar LIME EASY utdockad. Genom att jämföra min utdockade databas med kopian kan man ta reda på vad som har ändrats.
 7. När LIME EASY har hittat en förändring jag har gjort i min lokala databas kommer den att titta på när jag gjorde ändringen. Om tidsstämpeln på min ändring är senare än den som finns på servern kommer min ändring att gälla. Annars ignoreras den. T.ex.: Jag sitter utdockad och på onsdagen skriver jag in ett telefonnummer på företaget Lundalogik AB. Andreas sitter på kontoret och arbetar direkt mot servern. På torsdagen skriver han in ett annat telefonnummer på samma företag . När jag kommer till kontoret på fredag och dockar in kommer dockningsfunktionen att upptäcka att jag har gjort en förändring på Lundalogik AB. Den kontrollerar min tidsstämpel som säger ”Onsdag 13:22” och tittar sedan på vilken tidsstämpel som finns på servern. Där står det ”Torsdag 10:42”. Eftersom servern var ändrad senast så kommer min ändring att ignoreras.

Vanliga dockningsfrågor

Vad händer om jag glömmer att docka ut? Du kan ändå arbeta utdockad, men du arbetar då i databasen som du senast dockade ut. Exempel: Du dockar ut på måndag och arbetar lokalt. På onsdag kommer du till kontoret och dockar in din information, men du glömmer att docka ut på kvällen när du ska hem. När du är hemma och startar LIME EASY så kommer det att fungera utan problem, men det är den utdockade databasen från måndagen du ser. Du kan inte se dina kollegors förändringar som de gjorde mellan måndag-onsdag. Du kan arbeta i databasen precis som vanligt. När du kommer tillbaka till kontoret på fredag och dockar in kommer det inte vara några problem.

Kan man lägga till och ta bort superfält på servern när folk är utdockade? Helst inte, men sannolikheten att något ska bli fel är faktiskt väldigt liten. Om man både ska ta bort och lägga till superfält kan man ha som tumregel att man alltid lägger till de nya superfälten först, och sedan tar bort de gamla. Varje superfält har ett unikt ID-nummer i databasen. Om du tar bort ett superfält så kanske det nya superfältet får samma ID-nummer som det borttagna. Det blir inte bra.

Vad händer om jag (utdockad) och en kollega (indockad) skapar ett dokument på samma kund med samma namn? Det går bra. Låt oss säga att ditt dokument heter viktigt.doc. När du dockar in så kommer ditt dokument att döpas om automatiskt till viktigt1.doc.

Vad händer om jag som utdockad ändrar information som min kollega som är indockad också ändrar på? - Om det är olika superfält, dvs. du ändrar telefonnummer och din kollega ändrar på adressen så kommer det inte vara några problem. - Om ni ändrar samma superfält på samma företag är det den senaste ändringen som gäller. Om du skrev dit telefonnumret klockan 10:22 och din kollega skrev dit ändringen klockan 11:33 så är det din kollegas ändring som kommer synas efter ni har synkroniserat.

Jag kan inte docka ut/Jag kan inte docka in!? Det står ”Frikopplad” när man är utdockad. Oftast beror detta på att åtkomsten till databasen på nätverket av någon anledning inte varit tillgänglig. Testa att klicka på de olika nätverksenheterna i utforskaren och kontrollera att ingen enhet är rödkryssmarkerad. Testa att starta LIME Easy igen. 

Jag kan inte komma in i LIME EASY, den säger att jag redan är utdockad! Detta inträffar oftast i samband med att en användare får en ny dator, och den gamla var utdockad. Lösningen är: 1. Logga in som administratör i LIME EASY → 2. Klicka på medarbetarknapen uppe i vänstra hörnet. → 3. Markera användaren som är utdockad → 4. Klicka på behörighetsknappen. → 5. Klicka på nollställ aktivitet.

Jag saknar dokument när jag är utdockad När man dockar ut har man en alternativflik. Där väljer man vilka dokument man ska ta med sig när man dockar ut. Standard är att man tar med sig de senaste 90 dagarnas dokument.

Jag har 1 licens och vill arbeta både med dockningsfunktion och stationär dator. Ibland glömmer jag min bärbara dator hemma. När jag försöker starta LIME EASY får jag ”Du kan inte logga in med den här användaren eftersom han är utdockad.” Jag kan inte heller logga in som administratör. Då får jag ”Du har överskridit antalet licenser”. Hur löser jag detta? När man installerar LIME EASY skriver man in företagsnamn och användarnamn. Det blir bara ett problem om man angett olika namn i samband med installationen. Lösningen är att man installerar om LIME EASY både på den stationära och bärbara datorn, och ser till att använda samma namn.

Dockningsfunktion och VPN VPN måste vara stabilt för LIME EASY ska fungera. Har man inte en stabil VPN-uppkoppling bör nomad användas istället.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.