Följ

Hur gör jag en backup/säkerhetskopia av databasen?

 1. Starta Lime Easy och gå upp i Hjälp-menyn och välj Systeminformation.
 2. Leta upp raden där det i den vänstra kolumnen står Database path, markera raden och tryck på Öppna.
 3. En mapp öppnas i Utforskaren.
 4. Gå upp ett steg i filstrukturen och där hittar vi mapparna Dokument, Mallar, Massbrev och ibland Kartor, utöver vår Databas-mapp. När vi tar en säkerhetskopia vill vi alltså ta en kopia på alla dessa mapparna.
 5. Markera alla mapparna, högerklicka och välj Kopiera.
 6. Stoppa i ett USB-minne, en extern hårddisk i din dator eller välj annan enhet där du vill skapa din säkerhetskopia och skapa en mapp där som t.ex. heter Säkerhetskopia 2016-01-28 och ändra datumet till dagens datum.
 7. Gå in i mappen på USB-minnet eller externa hårddisken och högerklicka på ett tomt utrymme och högerklicka och välj ”Klistra in”.
 8. När kopieringen är klar så har du tagit en säkerhetskopia.

Tänk på att när du hanterar USB-anslutna enheter så glöm inte att ”mata ut dem säkert” genom att nere vid klockan längst ner till höger på skärmen klicka på ”Säker borttagning av maskinvara” och därefter på enhetens namn. Windows berättar efter ett par sekunder att du nu säkert kan ta bort enheten.


Viktigt att tänka på!

 • Det är väldigt viktigt att med jämna mellanrum verifiera att säkerhetskopieringen verkligen lyckats och att det går att återskapa originalet. 
 • Tag alltid säkerhetskopior rullande i flera steg, så att du har flera kopior tillgängliga med olika datum.
 • Förvara alltid dina säkerhetskopior på annan plats än i anslutning till din dator eller ditt kontor.

Hämta tillbaka en backup
När man ska läsa tillbaka en backup rekommenderar vi att du döper om den aktiva databasen (där det blivit fel) till något annat, tex Kontaktfel.mdb. Sedan kopierar du backupdatabasen till den plats där den aktiva databasen ska ligga. Observera! Ingen får vara inne i Lime Easy när detta görs.
Innan du tar bort den databasen där något gått snett, kontrollera den databasen som du läst tillbaka.

Om du bara vill kopiera själva databasen t ex vid en import, heter den filen kontakt.mdb och finns i databas-mappen. Den innehåller bl a företagsinformation, historik och att-göra-uppgifter.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.