Följ

Hur reparerar/komprimerar jag databasen?

Har användare fått felmeddelande ”Unrecognized database format” eller ”The Microsoft Jet database engine has stopped working”. Då är åtgärden att försöka reparera och komprimera databasen.

  1. Gå till databasmappen
  2. Om det inte redan finns, skapa en mapp som heter ”Backup”
  3. Skapa en kopia av kontakt.mdb och lägg kopian i backup-mappen.
  4. Döp om backupfilen till dagens datum, tex 20100108.mdb.
  5. Du kan även ta kopia på kontakt.oldc och kontakt.oldr om du vill.
  6. Reparera databasen i databashanteraren precis som vanligt.
  7. Vid lyckad reparation behöver du även göra en komprimering efteråt. Dels blir databasen mindre, men det är också ett bra test för att kontrollera att databasen blivit korrekt reparerad.

 

Enkel reparation av databasen

  1. Kontrollera att alla användare har stängt av LE. Testa att ta bort filen kontakt.ldb som ligger i databasmappen. Om det inte går betyder det att någon fortfarande har LE igång, eller att filen har hängt sig på servern.
  2. Starta LE databashanterare och kör en reparation. Om det fungerar ska man köra en komprimering direkt efteråt. Du ska kunna göra båda med lyckat resultat för att databasen ska vara frisk.
  3. Starta LE för att kontrollera att reparationen gått bra.

För att minska risken för databasproblem kan följande åtgärder vidtas: Exkludera LIME Easy i antivirus

Om reparationen eller komprimering av databasen misslyckas behöver databasen repareras manuellt. Ladda upp databasfilen kontakt.mdb på vår uppladdningssida: https://transfer.lime.tech/filedrop/support och kontakta vår support på tfn 046-270 48 00 eller info@lime.tech

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.