Följ

Vilka snabbkommandon finns?

Ett enkelt sätt att arbeta effektivare framför datorn är att lära dig snabbkommandon för de funktioner som du använder mest.

  • Enter: Öppnar markerad post
  • ESC: Stänger en dialog utan att spara
  • ALT + S: Sparar och stänger ett kort
  • Ctrl + N: Skapat ett nytt företag eller projekt
  • Ctrl + A: Markera alla i aktiv lista
  • F5: Visar historik för markerad post
  • F6: Visar dokument för markerad post
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.