Följ

Arbeta med bilder i Event

I Event kan man använda sig av bakgrundsbilder, till skillnad från E-post där inte detta fungerar.

Gå till Design blockyta för ett block för att välja hur bakgrunden skall se ut. Man kan välja en fast färg eller en bild. Man kan här även bestämma hur bakgrundsbilden skall visas.

OBS: Bakgrundsbilder är inte som vanliga bilder som alltid visas i sin helhet utan bakgrundsbilden kanske beskärs. Tänk därför på att inte ha viktiga bilder med t ex logos och texter som bakgrundsbild eftersom allt kanske inte visas.

Om du vill ha en helbild som alltid syns i sin helhet skall du använda ett vanligt bildeblock. Om du vill maxa denna bilden så får du ändra i Design blockyta. Öka maxbredd till 3000 och sätt padding vänster och höger till 0.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.