Följ

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen. Det är en ny europeisk lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd som träder i kraft den 25:e maj 2018.

GDPR lämnar mycket för tolkning. Den säger till exempel att företag måste tillhandahålla en ”rimlig” nivå av integritetsskydd för personlig data, men definierar inte vad som faller inom ramen för ”rimlig”.

Dock definierar GDPR de rättigheter som alla kunder har.

Innan vi ger oss in på dessa rättigheter behöver vi bestämma ett par definitioner:

  • Användare: Det är du! Användaren av Lime Go
  • Kund: En fysisk person, vars data finns och behandlas i Lime Go
  • Referens: Det fält som kopplar ihop en person med ett annat objekt, t.ex. fältet med kunden på en historiknotering, en att göra-uppgift eller ett dokument.
  • Databehandling: Vad du än behöver använda kunddata till. Till exempel du behöver datan för att sälja din produkt eller en tjänst.

Här hittar du mer info om Lime Go och GDPR

På det här webbinariet kommer vi ge dig tips på hur man förbereder sig på GDPR och hur vi på Lime hanterar det. Dessutom kommer vi reda ut de frågor som du som kund kan tänkas ha. Det här webbinariet är baserat på vårt blogginlägg GDPR – vad, när och Lime Go.

Här finns även en länk till en användbar guide som verksamt.se tagit fram i samarbete med Datainspektionen

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till om vår GDPR-skola.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.