Följ

Personrättigheter

Orsak till databehandling

Först och främst behöver du en god anledning till behandling av personuppgifter. Detta bör vara en juridisk text som förklarar varför du behandlar kundens personuppgifter.

I Lime Go kan du beskriva din juridiska orsak under inställningar -> Person -> Samtycke. På samma inställningssida kan du ange en personuppgiftsansvarig (DPO), som är den på företaget som kunder kan vända sig till med frågor om deras personuppgifter.

För att skicka nyhetsbrev till dina kunder behöver du uttryckligt samtycke.

Rätt till åtkomst

Användaren behöver göra kundens personuppgifter tillgängliga för honom eller henne på begäran.

I Lime Go kan du söka efter en kund och klicka på "Dela information" -knappen i menyn längst upp till höger på personkortet. Det som händer då är att skapa en tillfällig länk till en webbsida som innehåller personuppgifter om kunden som du har i Lime Go. Du kan sedan skicka den här länken till kunden för att ge dem tillgång till deras information.

Den tillfälliga sidan kommer också att innehålla anledningen som du har angett för behandling av personuppgifter och kontaktuppgifter till din DPO.

Länken och sidan är tillfälliga och upphör att gälla efter 24 timmar av säkerhets- och integritetsskäl.

Rätt till dataöverföring

Kunden ska kunna begära en kopia av deras personuppgifter lagrade av användaren.

På den tillfälliga webbsidan som nämns ovan finns en "nedladdning" -knapp som hämtar personuppgifterna som en csv-fil.

Rätt att få information korrigerad

Kunden bör kunna begära att korrigera sina uppgifter.

Om kunden tittar på ovannämnda sida och meddelar till exempel att deras telefonnummer är felaktigt. Då kan hen be er DPO om att rätta till deras telefonnummer.

I Lime Go kan användaren enkelt söka efter personen, trycka på "redigera" och korrigera telefonnumret.

Rätt att begränsa eller motsätta sig behandling

I Lime Go finns det två kryssrutor på personkortet, en som anger om det är OK att behandla dessa kunders personuppgifter och den andra som anger om kunden vill få nyhetsbrev.

Om du kontrollerar dessa rutor ändras ikonens färger till grönt och ikonen för databehandling kommer att vara synlig på de flesta ställen du arbetar med kunden.

Vad betyder de olika ikonerna?

mceclip3.png Lime Go vet inte om det är OK att skicka nyhetsbrev till den här kunden.

mceclip6.png Den här kunden vill få nyhetsbrev.

mceclip5.png Lime Go vet inte om det är OK att behandla denna kund.

mceclip4.png Kunden är okej för bearbetning.

Ingen ikon Du har inte gjort något med den här kunden. Den information du ser kommer från Lime Go och du behöver inte oroa dig för det :)

Rätt att bli glömd

Kunden har rätt till att få all sin data borttagen från användarens databas.

”Rätten till att bli glömd” har fått mycket uppmärksamhet kring den nya lagen. Det den här delen säger om lagen är att en kund kan kräva att alla personuppgifter gällande honom/henne ska tas bort från databasen hos ett företag.

Det man kan klargöra med definitionen är att företag i vissa fall måste enligt lag behandla personuppgifter. Låt oss ta ett par exempel.

Om ditt företag har en finansiell transaktion med kund, måste du enligt finansiella lagar behandla personuppgifter över dessa transaktioner. I dessa fall kan inte personuppgifter från en kund tas bort.

I Lime Go kan du trycka på "Anonymisera" -knappen på personkortet för att ta bort all personlig information om den kunden du har sparat i din privata databas. Kunden kommer då att anonymiseras, tillsammans med alla referenser till kunden i historik, todos och affärer.

Dock om du testar att söka upp personen från sökrutan högst upp i Lime Go, kommer personen med största sannolikhet att dyka upp i resultatet. Här är anledningen:

När du söker i Lime Go – söker du både i din privata databas och i Bisnodes databas. Lime Go kan fortfarande ha kvar personen du nyss raderade, men all personlig information som du själv lagt in om person kommer att försvinna.

För att skydda dina data är "Anonymisera" -knappen endast tillgänglig för administratörer.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.