Följ

Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning av The General Data Protection Regulation, på svenska kallar vi den för Dataskyddsförordningen. Det är en ny europeisk lag för hantering av personuppgifter och ökat integritetsskydd som träder i kraft den 25:e maj 2018.

GDPR lämnar mycket för tolkning. Den säger till exempel att företag måste tillhandahålla en ”rimlig” nivå av integritetsskydd för personlig data, men definierar inte vad som faller inom ramen för ”rimlig”.

Dock definierar GDPR de rättigheter som alla kunder har.

Innan vi ger oss in på dessa rättigheter behöver vi gå igenom ett par definitioner innan:

  • Användare: Det är du! Användaren av Lime Easy
  • Kund: En fysisk person, vars data finns och behandlas i Lime Easy
  • Referens: Det fält som kopplar ihop en person med ett annat objekt, t.ex. fältet med kunden på en historiknotering, en att göra-uppgift eller ett dokument.
  • Databehandling: Vad du än behöver använda kunddata till. Till exempel att du behöver datan för att sälja din produkt eller en tjänst.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.