Följ

De rättigheter som GDPR erbjuder för kunden

Rätten att begränsa eller motsätta sig databehandling

Det betyder att en användare behöver ett samtycke från sina kunder för att kunna spara data, skicka nyhetsbrev och för att kunna behandla deras information på något sätt.

I Lime Easy rekommenderar vi att man lägger till ett superfält av typen mängdfält (då kan du lägga till flera variabler). I detta fält kan man sedan välja vilken typ av medgivande kunden gett.2018-08-21_094141.png

 

Rätt till åtkomst

Användaren måste ge åtkomst till kundens data för honom/henne på begäran.

I Lime Easy har användaren möjlighet att söka upp kunden i person-fliken och öppna dess företagskort. På företagskortet, kan du trycka på Avancerat -> Exportera information om personen.

Det som händer då är att all information som finns på personkortet exporteras till en tillfällig webbsida. Länken till webbsidan kommer även att kopieras till klippbok. Allt du behöver göra är att klistra in länken i ett mail och skicka det till kunden.

Länken och webbsidan kommer vara tillgängliga i 24 timmar.

 

Rätt till dataöverföring

Kunden har rätt till att få ut alla personliga uppgifter rörande honom/henne från användaren.

I Lime Easy På samma tillfälliga webbsida kan kunden ladda ner en fil som innehåller alla uppgifter som finns på sidan.

 

Rätt till att få information korrigerad

Kunden kommer ha möjlighet att få hens data korrigerad.

Om en kund märker att till exempel deras telefonnummer är fel, ska de kunna be användaren att ändra telefonnumret.

Användaren kan då enkelt söka upp personen i Lime Easy och ändra telefonnumret.

 

Incidenter och dataintrång

Ett annat stort krav gällande GDPR är att, vid ett dataintrång måste företaget informera de berörda kunderna inom 72 timmar.

Det här innebär att om en användare misstänker att någon obehörig har fått tillgång till databasen, måste användaren kontakta alla berörda kunder.

I Lime Easy kan du markera samtliga kunder från personfliken, via menyn välja Skicka -> via E-post för att informera alla kunder.

 

Rätten till att bli glömd

Kunden har rätt till att få all sin data borttagen från användarens databas.

”Rätten till att bli glömd” har fått mycket uppmärksamhet kring den nya lagen. Det den här delen säger om lagen är att en kund kan kräva att alla personuppgifter gällande honom/henne ska tas bort från databasen hos ett företag.

Det man kan klargöra med definitionen är att företag i vissa fall måste enligt lag behandla personuppgifter. Låt oss ta ett par exempel.

Om ditt företag har en finansiell transaktion med kund, måste du enligt finansiella lagar behandla personuppgifter över dessa transaktioner. I dessa fall kan inte personuppgifter från en kund tas bort.

I Lime Easy har du möjligheten att klicka på en knapp och anonymisera all personlig information om kunden som finns sparat i databasen.

Genom att klicka på knappen kommer all information på personkortet att försvinna. Referenser kopplat till personen i påminnelser, historiknoteringar, tidrapporter, superfält och projekt kommer även att tas bort.

Notera att anteckningarna i historiken är fritext, vilket gör att vi inte kan hantera alla personuppgifter som du skrivit i fritext i en historiknotering.

Referenser kopplat till personer i Lime Easy dokumenthanteringsarkiv kommer också anonymiseras, dock måste användaren själv gå igenom dokument på sin hårddisk och ta bort all information om kunden.

Anonymiseringsfunktionen är endast tillgänglig för användare som har rättighet till massoperationer.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.