Följ

Kopiera eller flytta ett utskick mellan publikationer

Du kan inte flytta ett utskick mellan publikationerna, men du kan kopiera det genom att hämta upp innehållet från ett annat utskick i en annan publikation och använda som mall.

Om du vill kopiera ett utskicks innehåll från en annan publikation gör så här:

  1. Skapa först ett nytt utskick i den rätta publikationen.
  2. Som mall väljer du i stället "E-postmeddelanden".
  3. I svarta listen, i överkant, väljer du sedan den gamla publikationen, så att du kan hitta ditt utskick som du vill kopiera innehållet ifrån.
  4. Klicka på önskat utskick och sedan på "Välj mall".

mceclip1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.