Följ

Spara och återanvända innehållsblock

Man kan spara innehållsblock ifrån maileditorn.

  • Klicka på plusset i vänster kant på blockets list.
  • Döp ditt nya block
  • Välj lämplig ikon
  • Det dyker då upp bland övriga block och kan återanvändas i andra utskick.

Funkar endast om man är admin.

mceclip1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.