Följ

Aktivera gallringsregler

Sedan GDPR började gälla är det extra viktigt att rensa bort oönskade uppgifter från databaser. Nu har vi funktioner för att automatiskt göra detta. Genom att aktivera gallringsregler så kommer systemet, automatiskt varje natt, radera bort mottagare och data som inte längre behövs.

Om du är administratör så kan du gå till administrationen (kugghjulen) och aktivera era gallringsregler.

 

Det finns 5 st färdiga regler. När du aktiverar dem så ser du en ytterligare förklaring till vad just den regeln gör. Var noga med vad reglerna gör så att du inte får oönskad rensning av mottagare! Ni behöver INTE aktivera alla regler. 

 

Du behöver själv ställa in tiden som skall gälla vid varje gallringsregel. Läs noga vad regeln gör! Förklaringar finns längre ner. OBS: Ni behöver INTE aktivera alla regler. 

Förklaring

Radera automatiskt e-postmottagare som inte uppdaterats
Denna regel raderar automatiskt alla mottagare som inte blivit uppdaterade via en import, integration eller manuellt efter tiden du anger nedan.
Om du har ett externt system (t ex CRM) som huvudkälla till era mottagare och en mottagare tas bort från det externa systemet, då kommer den inte längre att uppdateras och sedermera gallras bort.

Radera automatiskt e-postmottagare som inte fått utskick
Denna regel raderar automatiskt alla mottagare som inte fått något utskick efter tiden du anger nedan.
Mottagare som t ex gjort opt-out, studsar eller av andra anledningar aldrig får några utskick skall gallras bort efter önskad period.  

Radera automatiskt e-postmottagare som inte har öppnat utskick
Denna regel raderar automatiskt alla mottagare som inte fått och öppnat ett utskick efter tiden du anger nedan.
Mottagare som av olika anledningar aldrig öppnar några utskick, de kanske studsar "övrigt" hela tiden, skall gallras bort efter önskad period.

Radera automatiskt anmälningar till genomförda event
Denna regel raderar automatiskt all formulärsvarsdata kopplade till genomförda event efter tiden du anger nedan från att eventet genomfördes.
Anmälningar till Event innehåller normalt persondata som inte skall sparas i all evighet.

Radera automatiskt enkätsvar
Denna regel raderar automatiskt all formulärsvarsdata kopplade till enkäter efter tiden du anger nedan.
Enkätsvar kan innehålla persondata som i så fall inte skall sparas i all evighet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.